Giới thiệu trải nghiệm mới cho báo cáo vùng dữ liệu

Tháng 7 09, 2024


Tính năng mới:

Google thông báo một số điểm cải tiến mới đối với vùng dữ liệu của Google Workspace:

Lần đầu tiên, quản trị viên sẽ có thể chỉ định không chỉ khu vực (EU hoặc Hoa Kỳ) nơi dữ liệu của họ được lưu trữ mà còn cả khu vực xử lý dữ liệu đó, với các biện pháp kiểm soát chi tiết để cho phép quản trị viên dễ dàng tinh chỉnh khu vực và cấp độ dữ liệu. sự tuân thủ cần thiết khi thích hợp cho các nhóm tổ chức. Khách hàng của Workspace có thể linh hoạt chọn nhiều khu vực địa lý phù hợp với nhu cầu của mình, thay vì bị giới hạn ở một khu vực do địa chỉ thanh toán quy định.

 

Ngoài ra, dựa trên phản hồi của khách hàng, Google đã cấu trúc lại trang tổng quan báo cáo của mình để vừa cung cấp chức năng mới vừa đơn giản hóa trải nghiệm cho quản trị viên. Bao gồm các:

  • Trải nghiệm đơn giản hóa tập trung vào trạng thái trạng thái vùng dữ liệu.

  • Tính năng báo cáo được đơn giản hóa dành cho khách hàng Google Workspace Enterprise Plus.

  • Báo cáo nâng cao dành cho khách hàng Kiểm soát được đảm bảo.

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên

 

Tại sao quan trọng:

Chỉ định xử lý dữ liệu cho Hoa Kỳ hoặc Châu Âu

Mặc dù khách hàng không bắt buộc phải sử dụng các dịch vụ về chủ quyền trong Workspace để tuân thủ GDPR, nhưng Google vẫn cung cấp các biện pháp kiểm soát nơi lưu trữ dữ liệu nâng cao để khách hàng có thể chủ động tận dụng các phương pháp hay nhất về chủ quyền kỹ thuật số và theo kịp luật pháp.

 

Nhấn mạnh vào trạng thái

Google đã nhận được phản hồi từ khách hàng rằng điều quan trọng là phải nhanh chóng xác định xem dữ liệu có được lưu trữ ở vị trí thích hợp hay không. Dựa trên phản hồi này, Google đã đơn giản hóa trang tổng quan để hợp nhất các tham số như “ứng dụng” và “loại dữ liệu” không hữu ích với khách hàng thành một chỉ báo trạng thái duy nhất.

 

Ngoài ra, quản trị viên hiện có thể truy cập hai báo cáo mới: Phiên bản và Chính sách. Phiên bản sẽ cho quản trị viên biết có bao nhiêu người dùng có mỗi phiên bản vùng dữ liệu, trong khi Chính sách sẽ cho biết có bao nhiêu người dùng được chỉ định cài đặt lưu trữ và xử lý cho Hoa Kỳ hoặc Châu Âu.

Điều quan trọng cần lưu ý là nếu phải cấp phép một phần tên miền, quản trị viên có thể thấy một nhóm người dùng trải rộng trên các phiên bản khác nhau. Bộ tính năng của người dùng có thể khác nhau tùy theo phiên bản Workspace được chỉ định của họ — Quản trị viên nên sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về sự khác biệt giữa các phiên bản.

 

Báo cáo nâng cao dành cho khách hàng Kiểm soát được đảm bảo

Đối với những khách hàng Google Workspace sử dụng Kiểm soát có đảm bảo, quản trị viên có thể tận dụng tính năng báo cáo nâng cao hơn để giúp xác định rằng dữ liệu đang được lưu trữ và xử lý đúng cách. Quản trị viên cũng có thể đi sâu vào thông tin này trên cơ sở từng ứng dụng.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: Triển khai mở rộng (có thể kéo dài hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 08/07/2024 và dự kiến ​​hoàn thành vào cuối tháng 7/2024.

Phiên bản phát hành:

  • Enterprise Data Regions bao gồm  Enterprise Plus, Education Standard, Education Plus, và Enterprise Essentials Plus.

  • Fundamental Data Regions bao gồm Frontline Starter, Frontline Standard, Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, và Enterprise Essentials. Báo cáo không được bao gồm trong các vùng dữ liệu cơ bản — có thể mua các vùng dữ liệu Doanh nghiệp dưới dạng tiện ích bổ sung trả phí với bất kỳ phiên bản nào trong số này.

  • Assured Controls khả dụng dưới dạng tiện ích bổ sung trả phí dành cho Google Workspace Enterprise Plus.

Nguồn: LVtech