Giới thiệu trang chủ mới trong ứng dụng Google Drive

Tháng 11 11, 2023


Tính năng mới:

Google đang cập nhật trang chủ của ứng dụng Google Drive trên thiết bị di động Android và iOS để giúp người dùng dễ dàng tìm thấy tệp phù hợp nhanh hơn nhiều so với trước đây.

Chế độ xem được đề xuất sau khi được cập nhật sẽ cho phép người dùng xem nhiều tệp được đề xuất hơn cùng một lúc, chẳng hạn như những tệp đã được mở, chia sẻ hoặc chỉnh sửa gần đây.

Chế độ xem được đề xuất

Ngoài ra, Google sẽ thay thế chế độ xem thông báo bằng chế độ xem hoạt động mới ra mắt gần đây trên web. Tại đây, người dùng có thể xem các mục cần chú ý, chẳng hạn như yêu cầu truy cập đang chờ xử lý, nhận xét gần đây và đang chờ phê duyệt, tất cả đều ở cùng một nơi.

 

Chế độ xem hoạt động

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Nếu không muốn sử dụng tab trang chủ, ứng dụng sẽ chỉ mở trên bất kỳ tab nào người dùng sử dụng lần cuối, chẳng hạn như Chia sẻ hoặc Tệp.

Thời gian triển khai:

Android

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 6/11/2023

iOs

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (có thể kéo dài hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 10/11/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech