Giữ dữ liệu an toàn với chế độ bảo mật của Gmail (beta)

Tháng 3 14, 2019


Những tính năng mới:

Google đã mở chương trình beta đối với chế độ bảo mật của Gmail. Với chế độ bảo mật, thật dễ dàng để bảo vệ nội dung nhạy cảm trong email bằng cách tạo ngày hết hạn hoặc thu hồi các email đã gửi trước đó và xóa các tùy chọn ngăn người nhận chuyển tiếp, sao chép, in và tải xuống.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng: Việc tích hợp quản lý rủi ro thông tin (IRM) loại bỏ tùy chọn chuyển tiếp, sao chép, tải xuống hoặc in email. Điều này giúp giảm nguy cơ thông tin bí mật vô tình bị chia sẻ không đúng đối tượng.

Ngoài việc bảo vệ nội dung nhạy cảm trong email bằng cách tạo ngày hết hạn, người dùng cũng có thể yêu cầu xác thực bổ sung qua tin nhắn để xem email. Điều này cho phép bảo vệ dữ liệu ngay cả khi tài khoản email của người nhận bị tấn công.

Làm thế nào để bắt đầu

  • Quản trị viên: Chế độ bảo mật của Gmail (beta) khả dụng ở dạng tùy chọn tham gia cho tất cả khách hàng của G Suite. Quản trị viên có thể chọn tham gia bản beta bằng cách truy cập Admin console và điều hướng đến Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Gmail > Cài đặt người dùng. Tại đây sẽ có thể chọn tùy chọn Bật chế độ bảo mật.

  • Người dùng cuối: Khi chế độ bảo mật của Gmail được bật trong Admin console, người dùng có thể gửi email theo chế độ bảo mật của Gmail. Khi soạn email, có một nút để bật chế độ bảo mật cho email.

Nếu người dùng nhấp vào nút này, sẽ thấy hiển thị hộp thoại Cài đặt chế độ bảo mật người dùng của Gmail và có thể sửa đổi cài đặt:

Chi tiết ra mắt

Chương trình beta ở chế độ bảo mật của Gmail sẽ:

  1. Cho phép người dùng đặt ngày hết hạn cho email hoặc thu hồi quyền truy cập bất cứ lúc nào.
  2. Vô hiệu hóa các tùy chọn chuyển tiếp, sao chép, in và tải xuống nội dung email và tập tin đính kèm.
  3. Cho phép người dùng đặt mật mã SMS, người nhận sẽ nhận được mật mã bằng tin nhắn văn bản để có thể truy cập email được gửi bằng chế độ bảo mật.
  4. Cho phép người dùng chọn xóa quyền truy cập sớm trước ngày hết hạn.

Lưu ý: Mặc dù chế độ bảo mật giúp ngăn người nhận vô tình chia sẻ email, nhưng không ngăn người nhận chụp ảnh màn hình hoặc chụp ảnh của email hoặc tập tin đính kèm. Người nhận có chương trình độc hại trên máy tính của họ vẫn có thể sao chép hoặc tải xuống email hoặc tập tin đính kèm.

Ngoài ra, nếu người dùng gửi hoặc nhận email trong chế độ bảo mật của Gmail, Vault sẽ duy trì, lưu giữ, tìm kiếm và xuất các email ở chế độ bảo mật. Phần nội dung thông điệp của các email được nhận sẽ chỉ có thể truy cập được trong Vault nếu người gửi email thuộc tổ chức/miền.

Liên kết hữu ích

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được TẮT theo mặc định và có thể được bật bởi quản trị viên thông qua Admin console.

Nguồn: LVtech