Giúp người học học đọc với Read Along trong Google Classroom

Tháng 6 21, 2024


Tính năng mới:

Năm 2019, Google đã ra mắt Read Along dưới dạng ứng dụng đọc trên Android để giúp độc giả cảm giác vui vẻ khi học đọc. Read Along có một người bạn đọc trong ứng dụng, người sẽ hướng dẫn người đọc khi họ đọc to, hỗ trợ khi gặp khó khăn và thưởng cho những ngôi sao khi họ thành công.

Hôm nay, Google giới thiệu Read Along trong Google Classroom, một tính năng mới giúp người học xây dựng kỹ năng đọc độc lập bằng cách cho phép người dạy chỉ định các hoạt động đọc khác nhau, dựa trên thước đo Lexile®, cấp lớp hoặc kỹ năng phát âm. Với tính năng này, Diya, một người bạn đọc kỹ thuật số, cung cấp cho người học sự trợ giúp theo thời gian thực và hỗ trợ phát âm với sự trợ giúp của AI. Read Along cung cấp các bài tập đọc hấp dẫn và đầy cảm hứng, đồng thời cung cấp cho người dạy những hiểu biết sâu sắc về tiến độ đọc của người học theo thời gian, bao gồm độ chính xác, tốc độ và khả năng hiểu của người học.

Read Along in Classroom

Người dạy cũng có thể:

 • Truy cập hơn 800 cuốn sách viễn tưởng và phi hư cấu trong thư viện Read Along trong Classroom, bao gồm các văn bản từ các nhà xuất bản như Heggerty và ReadWorks. Mỗi cuốn sách được phân loại theo cấp độ Lexile®, cấp lớp hoặc kỹ năng phát âm và một số có câu hỏi đọc hiểu.

 • Cá nhân hóa trải nghiệm của mỗi học sinh bằng cách giao sách với độ khó phù hợp dựa trên khả năng đọc của học sinh.

 • Kiểm tra sự hiểu biết bằng cách giao sách với các câu hỏi đọc hiểu.

 • Read Along in Classroom sẽ khả dụng trên toàn cầu, vì vậy người học trên khắp thế giới có thể thực hành kỹ năng đọc bằng tiếng Anh.

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Read Along trong Google Classroom cung cấp các bài tập đọc thú vị và hấp dẫn cho người học, đồng thời cho phép người dạy theo dõi hiệu suất và dễ dàng xác định những người học cần hỗ trợ thêm. Một số điểm nổi bật chính bao gồm khả năng:

 • Giúp nâng cao kỹ năng đọc bằng các hoạt động dành cho từng người học sinh trên trình độ đọc hoặc kỹ năng phát âm của người học.

 • Cung cấp trợ giúp ngay lập tức cho học viên, với sự trợ giúp của người bạn đọc được hỗ trợ bởi AI, Diya để hỗ trợ tức thời cho học viên về cách phát âm chính xác và hơn thế nữa.

 • Nhận những thông tin chi tiết quan trọng về sự tiến bộ của học sinh, bao gồm độ chính xác, tốc độ và khả năng hiểu của người học.

 • Hỗ trợ người học tiếng Anh xây dựng kỹ năng đọc của họ, với sự hỗ trợ bổ sung bằng tiếng Tây Ban Nha.

Thông tin chi tiết:

Read Along hiện là dịch vụ Workspace dành cho khách hàng Google Workspace for Education. Quản trị viên sẽ tìm thấy dịch vụ này được liệt kê trong Workspace Services trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Read Along in Classroom sẽ được cung cấp cho tất cả người dùng Google Workspace for Education có tài khoản do trường học cấp và sẽ chịu sự điều chỉnh của Điều khoản dịch vụ của Workspace for Education, trong đó việc thu thập và sử dụng dữ liệu sẽ chịu sự điều chỉnh của Thông báo về quyền riêng tư của Google Workspace for Education.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

 • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace 

  • Education Plus và Teaching & Learning Upgrade. 

Nguồn: LVtech