Gmailify giúp truy cập tính năng tốt nhất trong Gmail

Tháng 3 24, 2018


Một trong những tính năng yêu thích trong Gmail là khả năng lọc và tách riêng thư rác. Trước đây, người dùng chỉ có thể truy cập vào tính năng Gmail nếu có tài khoản Gmail. Bắt đầu từ hôm nay, người dùng có thể tận dụng lợi thế của Gmail với tài khoản Yahoo! hoặc Hotmail / Outlook.com. Tính năng mới này được gọi là Gmailify. Để cài đặt, chỉ cần liên kết tài khoản không thuộc Gmail với ứng dụng Gmailify.

Sau đây là những tính năng có thể tận dụng lợi thế của tài khoản Gmailify

  • Chống thư rác của Gmail
  • Tùy chọn bộ lọc giữa các thư xã hội, cập nhật, và khuyến mãi
  • Tìm kiếm nhanh chóng
  • Thông báo du lịch và khách sạn tự động xuất hiện trong Google Now
  • Cải tiến thông báo thư trên điện thoại.

Lưu ý: Gmailify hiện đã khả dụng trên Android.

(Click để xem video)

Thông tin tham khảo:

Nhận các tính năng của Gmail cho tất cả thư

Nguồn: LVtech