Google Chat sẽ tự động đề xuất trò chuyện 1: 1 dựa trên Google Calendar

Tháng 3 19, 2021


Tóm tắt:

Trong Google Chat, giờ đây người dùng sẽ thấy các cuộc trò chuyện 1: 1 được đề xuất dựa trên các cuộc họp hiện tại trên Google Calendar. Người dùng sẽ thấy lối tắt trò chuyện được đề xuất ở đầu phần Chat trong Gmail trên thiết bị di động và web cũng như trong Google Chat trên thiết bị di động. Các cuộc trò chuyện được đề xuất sẽ xuất hiện ở đầu phần Trò chuyện trong Gmail trên điện thoại di động.

Cuộc trò chuyện sẽ được hiển thị mười phút trước cuộc họp 1: 1 và mười phút sau khi cuộc họp kết thúc. Hy vọng tính năng này giúp việc chia sẻ thông tin và tập tin trước khi cuộc họp bắt đầu trở nên dễ dàng hơn, cho những người tham dự cuộc họp biết thông tin người tham dự đến muộn hoặc chia sẻ thông tin nhanh sau khi cuộc họp kết thúc.

Làm thế nào để bắt đầu:

Các cuộc trò chuyện được đề xuất sẽ xuất hiện ở đầu phần Trò chuyện trong Gmail trên điện thoại di động.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày để hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/3/2021.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals và Education Plus, cũng như G Suite Basic, Business và Nonprofits.
  • Không khả dụng đối với khách hàng của Google Workspace Essentials hoặc người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech