Google Meet bổ sung thêm 52 ngôn ngữ mới cho phụ đề được dịch và thêm 11 ngôn ngữ cho phụ đề chi tiết

Tháng 6 22, 2024


Tính năng mới:

Đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản cá nhân, Google đã mở rộng hỗ trợ cho phụ đề chi tiết để đưa các ngôn ngữ sau vào phiên bản beta*, nâng tổng số ngôn ngữ lên 87:

 • Azerbaijani 

 • Czech 

 • Hy Lạp

 • Iceland

 • Kazakh 

 • Lao 

 • Lithuanian  

 • Malay 

 • Serbian 

 • Swahili 

 • Ukrainian 

*  Các ngôn ngữ mới được hỗ trợ được biểu thị bằng thẻ “beta” khi tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất.

Đối với khách hàng Gemini sử dụng Google Workspace, Google đang thêm 52 ngôn ngữ vào bản dịch phụ đề với hỗ trợ ngôn ngữ đầy đủ, nghĩa là những ngôn ngữ này có thể được dịch sang và dịch từ bất kỳ ngôn ngữ nào được hỗ trợ đầy đủ khác. Google cũng đang triển khai hỗ trợ ngôn ngữ đầy đủ cho 6 ngôn ngữ đã ra mắt trước đó. Phụ đề được dịch hiện hỗ trợ đầy đủ 69 ngôn ngữ, cho phép hơn 4.600 cặp ngôn ngữ:

* Hỗ trợ ngôn ngữ đầy đủ đã ra mắt trước đó

** Trước đây chỉ hỗ trợ tiếng Anh sang các ngôn ngữ này. Để biết thêm thông tin, hãy xem thông báo trước đây trên Workspace Updates

Thông tin chi tiết:

Thông tin cập nhật về tính khả dụng của phụ đề đã dịch cho một số khách hàng Google Workspace

Như đã thông báo trước đó, bản dịch phụ đề trong Google Meet sẽ chỉ dành riêng cho khách hàng Gemini sử dụng Google Workspace. Điều này sẽ có hiệu lực kể từ ngày 22/1/2025, khi khách hàng hiện tại và khách hàng mới sẽ không còn quyền truy cập vào bản dịch phụ đề thông qua gói đăng ký Google Workspace nữa. Tại thời điểm này, phụ đề đã dịch sẽ chỉ khả dụng trong các tiện ích bổ sung sau của Gemini: Gemini Enterprise, AI cuộc họp và nhắn tin cũng như gói Gemini Education premium.

Google sẽ tiếp tục đầu tư và cải thiện bản dịch phụ đề với các ngôn ngữ bổ sung và tính năng phát hiện ngôn ngữ tự động. Ngoài chú thích được dịch, tiện ích bổ sung Gemini for Workspace còn cung cấp các tính năng AI tổng hợp khác như chất lượng hình ảnh và âm thanh nâng cao trong cuộc họp, ghi chú cho tôi (ở dạng alpha) và hơn thế nữa — hãy sử dụng liên kết này để tìm hiểu thêm.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Người dùng cuối: các tính năng này khả dụng theo mặc định. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về phụ đềbản dịch phụ đề trong Google Meet.

 • Người tham gia cuộc họp: có thể sử dụng phụ đề được dịch trực tiếp nếu cuộc họp được tổ chức bởi người dùng có phiên bản Google Workspace đủ điều kiện. Phụ đề chi tiết khả dụng đối với tất cả người dùng.

Thời gian triển khai:

Mở rộng ngôn ngữ phụ đề trực tiếp:

 • Tính năng này hiện đã khả dụng.

Mở rộng phụ đề đã dịch:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/6/2024.

Phiên bản phát hành:

 • Chú thích: dành cho tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

 • Dịch phụ đề: dành cho khách hàng Google Workspace với các tiện ích bổ sung Gemini Enterprise, Gemini Education Premium cũng như AI cuộc họp và nhắn tin.

Nguồn: LVtech