Google Meet hiện hỗ trợ video độ phân giải cao để ghi lại cuộc họp và thiết bị

Tháng 6 15, 2024


Tính năng mới:

Nội dung video Full HD hiện có sẵn cho các  bàn ghi cuộc họp

Đối với các cuộc họp được ghi lại trong Google Meet, Google sẽ tăng độ phân giải tối đa cho nguồn cấp dữ liệu video của người phát biểu từ 720p lên 1080p. Meet đã hỗ trợ bản ghi 1080p cho nội dung được trình bày — những điểm cải tiến này cùng nhau giúp tăng chất lượng xem bản ghi cuộc họp.

 

Gửi video full HD hiện có sẵn trên tất cả các máy tính có camera 1080p

Độ phân giải video 1080p hiện đã có trên tất cả các máy tính có camera hỗ trợ 1080p. Độ phân giải 1080p bị tắt theo mặc định và yêu cầu người dùng chọn tham gia thông qua menu cài đặt. Lưu ý rằng 1080p chỉ được gửi khi bật tính năng ghi hoặc khi một hoặc nhiều người dùng đã ghim người dùng hỗ trợ 1080p trên màn hình đủ lớn để hiển thị nguồn cấp dữ liệu video 1080p. Trong những trường hợp cụ thể đó, sẽ cần có thêm băng thông để gửi video 1080p và Meet sẽ tự động điều chỉnh độ phân giải nếu thiết bị bị hạn chế về băng thông.

 

Làm thế nào để băt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Nội dung video và nội dung được chia sẻ trên màn hình trong bản ghi cuộc họp sẽ ở độ phân giải 1080p theo mặc định. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt tính năng ghi Meet cho tổ chức.

  • Lưu ý rằng không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với việc gửi video 1080p. Tính năng này bị tắt theo mặc định và yêu cầu người dùng chọn tham gia.

 • Người dùng cuối:

  • Nếu quản trị viên cho phép, hãy sử dụng bài viết này trong Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về bản ghi cuộc họp và ai có thể ghi lại cuộc họp.

  • Để bật gửi video 1080p, hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thay đổi độ phân giải máy ảnh.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/06/2024.

Phiên bản phát hành:

Video Full HD cho bản ghi cuộc họp

Khả dụng cho Google Workspace:

 • Business Standard and Plus

 • Enterprise Essentials and Essentials Plus

 • Enterprise Starter, Standard, and Plus 

 • Education Plus and the Teaching & Learning Upgrade

 

Gửi video Full HD trên máy tính có camera 1080p:

Khả dụng cho Google Workspace:

 • Business Standard and Plus

 • Enterprise Starter, Standard, and Plus

 • Education Plus and the Teaching and Learning Upgrade

 • Enterprise Essentials and Essentials Plus

 • Google One subscribers with 2TB or more storage space

Nguồn: LVtech