Google Mobile Management hiện hỗ trợ quản lý cấu hình cho các ứng dụng Android

Tháng 5 21, 2018


Một số ứng dụng được thiết kế cho doanh nghiệp bao gồm cài đặt tích hợp được gọi là "cấu hình được quản lý" mà quản trị viên CNTT có thể cài đặt từ xa. Ví dụ: nhiều ứng dụng VPN cung cấp cài đặt tự động, có nghĩa là mọi người không phải mất nhiều bước và cảm thấy khó hiểu để bắt đầu sử dụng VPN. Các cấu hình được quản lý này giúp quản trị viên tiết kiệm thời gian và dễ dàng triển khai việc phân bổ các cài đặt phức tạp khác. Với lần ra mắt này, Google có thể thiết lập cấu hình được quản lý cho các ứng dụng Android bằng cách sử dụng quản lý thiết bị di động nâng cao từ Google Mobile Management.

Để cài đặt cấu hình được quản lý theo đơn vị tổ chức (OU) hoặc nhóm, hãy truy cập Quản lý thiết bị > Quản lý ứng dụng > Quản lý ứng dụng cho thiết bị Android > Ứng dụng thuộc danh sách cho phép trên Android trong Admin console và chọn “Cấu hình và phân phối ứng dụng” cho ứng dụng đang tìm kiếm để cấu hình.

Để kiểm tra xem ứng dụng có hỗ trợ quản lý cấu hình hay không, hãy truy cập Google Play Store được quản lý và nhấp vào ứng dụng quan tâm. Nếu ứng dụng hỗ trợ quản lý cấu hình, ứng dụng sẽ được ghi chú trong nút "Phê duyệt" hoặc "Mua".

Hy vọng điều này sẽ giúp quản trị viên G Suite dễ dàng triển khai ứng dụng Android mà người dùng cần nhất với cài đặt tích hợp hoạt động tốt nhất cho tổ chức.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Tính năng này đã khả dụng đối với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với các phiên bản G Suite Business, Enterprise, Enterprise for Education và Cloud Identity Premium.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech