Google Sheet được kết nối với hàng tỷ dòng dữ liệu BigQuery, khởi chạy bản beta

Tháng 5 07, 2019


Tính năng mới:

Google giới thiệu Google Sheet được kết nối với hàng tỷ dữ liệu BigQuery với phiên bản beta (sắp ra mắt). Loại trang tính mới này kích hoạt khi sử dụng trình kết nối dữ liệu Sheets và sẽ cho phép người dùng truy cập, phân tích, trực quan hóa và cộng tác trên tối đa 10 tỷ dòng dữ liệu BigQuery mà không cần tập lệnh SQL.

Với các trang tính được kết nối, người dùng dễ dàng sử dụng phần thông tin chi tiết trong Sheet bằng các công cụ và tính năng đã quen thuộc - như công thức, khám phá, bảng tổng hợp và biểu đồ.

Ảnh hưởng: chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng

Các trang tính được kết nối giúp dễ dàng thực hiện các thao tác sau:

  • Truy cập và làm mới khối lượng lớn dữ liệu được kết nối mà không cần tập tin CSV hoặc tập lệnh SQL
  • Sắp xếp hợp lý hóa quy trình báo cáo và dễ dàng xây dựng báo cáo theo hướng dữ liệu
  • Đơn giản hóa việc hợp tác với các nhà phân tích và các bên liên quan khác (như cổ đông chẳng hạn).

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: để tìm hiểu thêm và áp dụng cho bản beta, xem tại đây.
  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động.

Thông tin bổ sung

Người dùng có thể làm mới dữ liệu, lần lượt sẽ làm mới bất kỳ dữ liệu liên quan trong biểu đồ, bảng tính tổng hợp, hàm hay bảng biểu...

Dữ liệu cũng có thể được thiết lập để làm mới tự động, thậm chí còn giúp cập nhật dữ liệu mới nhất và mới nhất dễ dàng hơn.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech