Google Voice hiện khả dụng ở Ireland

Tháng 12 06, 2019


Tóm tắt:

Google Voice hiện khả dụng ở Ireland. Điều này có nghĩa rằng:

Khách hàng G Suite tại Ireland hiện có thể đăng ký Google Voice.

  • Khách hàng Google Voice ở Ireland hoặc khách hàng quốc tế có phiên bản Google Voice Premier, có thể gán số với mã quốc gia Ireland (+353) cho người dùng.
  • Ngay sau đó, khách hàng sẽ có thể chuyển số +353 hiện có sang Google Voice. Theo dõi Trang tin cập nhật G Suite để biết thêm thông tin.

Với lần ra mắt này, Voice hiện đã khả dụng ở 10 quốc gia này.

Google Voice là một hệ thống điện thoại dựa trên đám mây được tối ưu hóa cho các doanh nghiệp thuộc mọi quy mô. Khách hàng có thể sử dụng để triển khai và quản lý số điện thoại theo quy mô với sự thông minh và bảo mật của Google Cloud. Google Voice cung cấp:

  • Điện thoại đám mây thông minh cho người dùng cuối
  • Đơn giản hóa việc cung cấp và quản lý của quản trị viên
  • Dễ dàng áp dụng và di chuyển theo quy mô

Chi tiết ra mắt

Google Voice khả dụng đối với tất cả khách hàng G Suite ở các quốc gia được hỗ trợ thông qua giấy phép bổ sung. Vui lòng tham khảo thông tin về tính khả dụng và chi phí của Google Voice tại đây.

Nguồn: LVtech