Google Voice hiện khả dụng đối với khách hàng G Suite thông qua EAP (Beta)

Tháng 8 10, 2018


Vì sự cộng tác qua điện thoại là một phần quan trọng trong môi trường làm việc hiện đại nên Google đang mở rộng giải pháp cuộc họp ngoài việc nhắn tin và họp video, giờ đây Google giới thiệu dịch vụ điện thoại doanh nghiệp với Google Voice dành cho khách hàng G Suite trong Chương trình thử nghiệm sớm (Beta).

Google Voice dành cho G Suite cung cấp số điện thoại không được liên kết với thiết bị, do đó người dùng có thể thực hiện và nhận cuộc gọi từ bất kỳ thiết bị nào, ở bất cứ đâu. Sử dụng Google Voice cùng với Hangouts Meet và Hangouts Chat, doanh nghiệp/tổ chức có thể chuẩn hóa trên Google là đối tác duy nhất cho tất cả các nhu cầu liên lạc.

Những người tham gia Google Voice dành cho khách hàng G Suite trong Chương trình thử nghiệm sớm (EAP) có thể mong đợi:

  • Ứng dụng dành cho web, Android và iOS, nơi người dùng có thể liên kết tài khoản Google với số điện thoại Google Voice.
  • Tiết kiệm thời gian với việc triển khai nhanh chóng và tức thì giúp quản trị viên chỉ định số cho người dùng riêng lẻ và hàng loạt.
  • Tính linh hoạt cho phép người dùng chọn số riêng và cài đặt tùy chọn chuyển tiếp mong muốn.
  • Số điện thoại được chỉ định tự động đồng bộ hóa với thư mục công ty và được hiển thị trong Danh sách liên hệ của Google.
  • Tích hợp G Suite với Hangouts Meet và Calendar.

Một khi được chấp nhận trong EAP, quản trị viên G Suite có thể bắt đầu cấp phép người dùng của họ bằng số điện thoại cho Google Voice. Xin lưu ý, Google chỉ chấp nhận các khách hàng G Suite không cần hỗ trợ cho vị trí dữ liệu tại thời điểm này. Ngoài ra, EAP này hiện không khả dụng cho các miền G Suite for Government.

Cuối cùng, phiên bản Google Voice miễn phí sẽ vẫn khả dụng cho người tiêu dùng với bộ tính năng hiện hữu và người dùng sẽ tiếp tục nhận được bản cập nhật cho ứng dụng. Ứng dụng Android, iOS và web cũng sẽ nhận được biểu tượng mới cùng với bản cập nhật này.

Nguồn: LVtech