Google Voice trên máy tính dễ sử dụng hơn

Tháng 7 13, 2019


Tính năng mới:

Google đang thực hiện một số cải tiến cho ứng dụng Google Voice trên web. Những điều này sẽ giúp người dùng dễ dàng tìm thấy số liên lạc phù hợp, thực hiện cuộc gọi nhanh chóng hơn và kiểm soát cài đặt âm thanh đơn giản hơn. Những cải tiến cụ thể bao gồm:

  • Luôn hiển thị bảng điều khiển cuộc gọi 
  • Gọi bằng một cú nhấp chuột
  • Truy cập nhanh vào cài đặt mic và âm thanh

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Điều quan trọng đối với một hệ thống điện thoại là nhanh chóng và trực quan để sử dụng. Những cải tiến này sẽ giúp việc sử dụng Google Voice trở nên đơn giản hơn, do đó người dùng dành ít thời gian hơn để điều hướng giao diện sản phẩm và có nhiều thời gian hơn để giao tiếp thông qua sản phẩm.

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: không yêu cầu hành động.

Người dùng cuối: Xem Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thực hiện cuộc gọi hoặc thay đổi cài đặt âm thanh cho Google Voice trên web.

Thông tin bổ sung:

Luôn hiển thị bảng điều khiển cuộc gọi 

Bảng điều khiển cuộc gọi mới sẽ ở cùng một vị trí bất kể người dùng đang làm gì trong ứng dụng Google Voice - kiểm tra tin nhắn, nghe thư thoại hay đang làm bất cứ điều gì.... Điều này sẽ giúp người dùng thực hiện cuộc gọi nhanh chóng và dễ dàng hơn khi cần thiết.

Gọi bằng một cú nhấp chuột

Tùy chọn cuộc gọi nhanh mới sẽ xuất hiện khi người dùng di chuột qua một số liên lạc trong danh sách cuộc gọi. Điều này sẽ giúp người dùng thực hiện cuộc gọi nhanh hơn.

Truy cập nhanh vào cài đặt mic và âm thanh

Một biểu tượng mới trong thanh hành động chính sẽ cho phép truy cập ngay lập tức vào các cài đặt âm thanh phổ biến. Việc này bao gồm đầu ra của mic và âm thanh để sử dụng trước hoặc trong suốt cuộc gọi, cũng như thiết bị nào sẽ đổ chuông cho các cuộc gọi đến.

Liên kết hữu ích

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 11/7/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 25/7/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite có giấy phép Google Voice.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech