Gửi email dưới dạng tập tin đính kèm trong Gmail

Tháng 12 20, 2019


Tính năng mới:

Bây giờ người dùng có thể đính kèm email vào các email khác trong Gmail mà không cần tải xuống trước.


Để chèn email trong một chủ đề mới, kéo và thả vào cửa sổ nháp.

Một cách khác để chèn email trong một chủ đề mới là chọn các email và sau đó từ trình đơn (ba chấm), chọn Chuyển tiếp dưới dạng tập tin đính kèm


Để trả lời một chủ đề hiện có, người dùng có thể bật cửa sổ soạn thảo và sau đó kéo và thả email đến nó.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Google đã nhận thông tin rằng có những tình huống đính kèm email có ý nghĩa hơn là chuyển tiếp các email tách biệt, chẳng hạn như khi người dùng muốn chuyển tiếp nhiều thư liên quan đến một chủ đề. Với tính năng mới này, người dùng có thể làm chính xác được điều đó. Gửi email dưới dạng tập tin đính kèm cho phép người dùng viết thông báo email tóm tắt cho người nhận và đính kèm bộ email hỗ trợ mà người nhận có thể mở  trực tiếp ngay trong ứng dụng thư.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
  • Người dùng cuối: người dùng sẽ biết tính năng này khả dụng khi thấy tùy chọn "Chuyển tiếp dưới dạng tập tin đính kèm" trong trình đơn ba chấm. Thực hiện theo các bước trong bài viết Trung tâm trợ giúp.

Thông tin bổ sung:

Khi email được gửi dưới dạng tệp đính kèm:

  • Các email đính kèm trở thành tập tin .eml.
  • Người dùng có thể đính kèm bao nhiêu email tùy thích.
  • Khi người dùng nhấp vào tệp đính kèm email .eml, tập tin này sẽ được mở trong một cửa sổ mới.

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 9/12/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/1/2020.

* Lưu ý rằng tính năng này đang được triển khai dần. người dùng sẽ biết tính năng này khả dụng khi thấy tùy chọn "Chuyển tiếp dưới dạng tập tin đính kèm" trong trình đơn ba chấm.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Những tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech