Hai mươi lăm ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML tích hợp G Suite

Tháng 3 14, 2018


Với đăng nhập một lần (SSO), người dùng có thể truy cập vào tất cả các ứng dụng đám mây dành cho doanh nghiệp - bao gồm Admin console - sau khi đăng nhập một lần duy nhất. Google hỗ trợ hai tiêu chuẩn SSO phổ biến nhất, OpenID Connect và SAML và có hơn 800 ứng dụng có hỗ trợ SSO được tích hợp trước trong danh mục ứng dụng của bên thứ ba. Google hiện đang tích hợp 25 ứng dụng của bên thứ ba được thêm vào danh mục ứng dụng SAML.

 • Adobe Sign (formerly EchoSign)
 • AppDynamics
 • Apteligent
 • Artifactory Cloud
 • Autotask Workplace
 • Betterworks
 • Bugcrowd
 • Cisco Umbrella (formerly OpenDNS)
 • CloudHealth
 • Digicert
 • Egencia
 • Engagedly
 • Envoy
 • Freshservice
 • inContact
 • Kapost
 • LearnCore
 • Lifesize
 • Namely
 • PeopleHR
 • Reflektive
 • RightScale
 • Robin
 • Skyhigh
 • Uservoice

Lưu ý rằng ngoài các ứng dụng SAML được tích hợp sẵn, G Suite cũng hỗ trợ cài đặt "Ứng dụng SAML Tuỳ chỉnh", có nghĩa là quản trị viên có thể cài đặt bất kỳ ứng dụng của bên thứ ba nào có hỗ trợ SAML. Ưu điểm của ứng dụng được tích hợp sẵn là cài đặt dễ dàng hơn nhiều. Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đang dần triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech