Hạn chế sử dụng Drive File Stream trên các thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức

Tháng 12 18, 2019


Tóm tắt:

Đầu năm nay, Google đã hỗ trợ quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với dữ liệu doanh nghiệp/tổ chức bằng cách tích hợp các điều khiển Drive File Stream trong giao diện quản lý thiết bị của Google. Tùy chọn giới hạn việc sử dụng Drive File Stream trên các thiết bị thuộc sở hữu của doanh nghiệp/tổ chức hiện chỉ khả dụng ở dạng tùy chọn tham gia.

Quản trị viên có thể truy cập cài đặt bằng cách truy cập Admin console và điều hướng đến Ứng dụng > G Suite > Cài đặt cho Drive và Docs > Tính năng và ứng dụng. Sau đó, chọn “Cho phép sử dụng Drive File Stream trong tổ chức” và “Cho phép Drive File Stream trên các thiết bị được ủy quyền (beta)”.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Nguồn: LVtech