[HÀNH ĐỘNG BẮT BUỘC] Tiến trình di chuyển khách hàng sang Google Danh bạ mới và tắt phiên bản Danh bạ cũ

Tháng 11 08, 2018


Trong vài tháng tới, Google sẽ thay thế hoàn toàn Danh bạ cũ bằng Danh bạ mới (còn được gọi là bản xem trước Danh bạ).

Google đã khởi chạy Liên hệ mới trong năm 2015 để cung cấp trải nghiệm quản lý liên hệ hiện đại, thông minh và nhanh chóng. Google đã thêm nhiều tính năng, với lần cải tiến gần đây, Danh bạ mới hiện có nhiều tính năng hơn Danh sách liên hệ cũ và hơn thế nữa.

Do đó, Danh bạ mới sẽ thay thế phiên bản cũ hơn và đây sẽ là phiên bản Google Contacts duy nhất sau ngày 12/12/2018. Quá trình thay thế sẽ diễn ra theo ba giai đoạn:

Giai đoạn 1: Mặc định cho quản trị viên và tùy chọn người dùng mới

Vào ngày 28/11/2018, Google sẽ thay đổi cài đặt Bảng điều khiển dành cho quản trị viên kiểm soát Danh bạ hệ mới. Hiện tại, có một hộp kiểm để bật Danh bạ mới cho người dùng. Nếu quản trị viên bật tính năng này, người dùng sẽ được chuyển sang Danh bạ mới nhưng có thể chọn không tham gia. Vào ngày 28/11, cài đặt này sẽ thay đổi để chính thức trở thành phiên bản Danh bạ mặc định. Cài đặt hiện tại sẽ xác định tác động của thay đổi này:

  • Nếu quản trị viên đã bật Bản xem trước Danh bạ mới, Danh bạ mới sẽ là phiên bản mặc định và sẽ không có thay đổi nào đối với người dùng. Người dùng sẽ tiếp tục sử dụng Danh bạ mới với các cài đặt như của Danh bạ cũ. Nếu trước đây người dùng đã chọn không tham gia xem trước Danh bạ mới, họ sẽ vẫn chọn không tham gia giai đoạn 2 (xem bên dưới).
  • Nếu quản trị viên chưa bật Bản xem trước Danh bạ mới, Danh bạ cũ sẽ là phiên bản mặc định nhưng người dùng sẽ có tùy chọn để dùng thử Danh bạ mới. Không có người dùng nào được tự động nâng cấp lên Danh bạ mới, nhưng tất cả người dùng sẽ có thể chọn tham gia vào Danh bạ mới một cách riêng lẻ nếu họ chọn.

Quản trị viên có thể tìm và thay đổi cài đặt trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại Ứng dụng> G Suite> Thư mục> Cài đặt chia sẻ> Xem trước danh bạ.

Giai đoạn 2: Tất cả người dùng đã nâng cấp lên Danh bạ mới, với tùy chọn chọn không tham gia

Vào ngày 15/01/2018, Danh bạ mới sẽ tự động trở thành phiên bản mặc định và Google sẽ xóa trong cài đặt Bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Khi điều này xảy ra, tất cả người dùng vẫn đang sử dụng Danh bạ cũ sẽ được chuyển sang Danh bạ mới. Quản trị viên sẽ không thể thay đổi điều này nhưng người dùng cá nhân vẫn có thể hoàn nguyên về Danh bạ cũ nếu họ muốn cho đến giai đoạn 3 (xem bên dưới).

Giai đoạn 3: Tất cả người dùng đã nâng cấp lên Danh bạ mới, và tắt Danh bạ cũ

Vào ngày 12/02/2019 Danh bạ cũ sẽ bị tắt hoàn toàn và mọi người dùng sẽ được chuyển sang Danh bạ mới. Sẽ không có tùy chọn để sử dụng phiên bản cũ.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Thao tác:

Hành động quản trị được đề xuất.

Nguồn: LVtech