[Hành động cần thực hiện] Thông báo quan trọng về tùy chọn dùng số điện thoại để tham gia cuộc họp trong Google Meet

Tháng 6 15, 2020


Xin chào Quản trị viên G Suite cho Giáo dục!

Nhằm đáp ứng nhu cầu học tập từ xa ngày càng tăng, nhiều trường học trên khắp thế giới đang sử dụng Google Meet để kết nối giáo viên, học sinh và nhân viên. Nay Google thông báo rằng nếu người dùng trong miền của quý vị chọn tùy chọn quay số, thì họ sẽ chỉ thấy số điện thoại ở Hoa Kỳ để tham gia cuộc họp. Khi đó, nhà cung cấp dịch vụ điện thoại cho người dùng có thể sẽ tính cước phí ngoài dự kiến đối với cuộc gọi quốc tế.

Quản trị viên cần biết điều gì?

Một trong những cách để tham gia cuộc họp video trên Meet là dùng số điện thoại được cung cấp, thay vì tham gia trên web hoặc từ ứng dụng Meet. Đối với khách hàng G Suite cho Giáo dục, đây đều là những số điện thoại ở Hoa Kỳ.

Quản trị viên cần phải làm gì?

Để giúp người dùng không phải trả cước phí mà nhà cung cấp dịch vụ điện thoại tính đối với cuộc gọi quốc tế, quản trị viên có thể mua giấy phép G Suite Enterprise for Education hoặc không cho phép người dùng tham gia cuộc họp qua điện thoại.

Cách ngăn người dùng tham gia cuộc họp video qua điện thoại:

  1. Đăng nhập vào Bảng điều khiển dành cho quản trị viên
  2. Trên Trang chủ của Bảng điều khiển dành cho quản trị viên, hãy chuyển đến Ứng dụng > G Suite > Google Meet
  3. Nhấp vào tùy chọn Cài đặt video trong Meet
  4. Đặt tùy chọn cài đặt Điện thoại thành TẮT

Nếu quản trị viên giữ nguyên tùy chọn cài đặt Điện thoại trong Meet ở trạng thái BẬT, thì hãy thông báo cho người dùng về các khoản phí có thể áp dụng. Nếu quản trị viên chọn tiếp tục bật tính năng Điện thoại cho miền (hoặc một số tổ chức trong miền), hãy thông báo cho người dùng rằng đây là những số điện thoại ở Hoa Kỳ và nhà cung cấp dịch vụ điện thoại có thể tính phí đối với cuộc gọi quốc tế.

Xin lưu ý rằng tùy chọn cài đặt của người tổ chức cuộc họp sẽ xác định chế độ cài đặt áp dụng cho một cuộc họp video cụ thể trong Meet. Ví dụ: nếu một giáo viên mời học sinh tham gia cuộc họp và tính năng điện thoại đang bật cho đơn vị tổ chức (OU) của giáo viên đó, thì học sinh sẽ thấy hướng dẫn quay số để tham gia cuộc họp — bất kể tính năng điện thoại có đang tắt cho OU của họ hay không.

Trân trọng!

LVtech