Hiển thị thông tin người tạo sự kiện Calendar để dễ dàng trao đổi phòng họp

Tháng 3 26, 2019


Tóm tắt: Giờ đây, người dùng có thể thấy người tạo lịch biểura một cuộc họp khi nhìn vào khoảng thời gian bận trên một tài nguyên hoặc phòng trong mục “Tìm một thời điểm”.  Đơn giản chỉ cần di chuột qua khối để xem tên của người tạo sự kiện (ngay cả khi sự kiện là ở chế độ riêng tư).

Google nhận được phản hồi rằng việc có thể xem ai đã đặt phòng cho một cuộc họp là rất quan trọng để có thể dễ dàng liên hệ với người tạo nhằm trao đổi phòng hoặc thay đổi thời gian họp.

Lưu ý, thông tin trong phần mô tả và tiêu đề của sự kiện sẽ vẫn được ẩn để đảm bảo không có thông tin nhạy cảm nào được chia sẻ.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/3/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/3/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech