HIển thị tính khả dụng của Google Voice với nhiều tùy chọn hơn

Tháng 3 07, 2023


Tính năng mới:

Google đang giúp người dùng dễ dàng hiển thị tính khả dụng trong Google Voice trên web và thiết bị di động. Trước đây, người dùng chỉ có thể hiển thị tính khả dụng đối với tất cả các nhóm.

Bản cập nhật này giúp người dùng linh hoạt hơn trong việc quản lý tính khả dụng của Ring Group trong Google Voice mà không cần phải đăng xuất khỏi Voice hoặc chặn tất cả các cuộc gọi đến bằng cách sử dụng “Không làm phiền”.

Giờ đây, người dùng có thể tùy chỉnh tình trạng khr dụng cho các mục sau:

  • Tât cả cuộc gọi.

  • Cuộc gọi trực tiếp: nếu không khả dụng, cuộc gọi sẽ được gửi vào hộp thư thoại.

  • Cuộc gọi từ các nhóm đổ chuông cụ thể: nếu một hoặc nhiều đường dây của Ring Group không khả dụng, các cuộc gọi sẽ được chuyển tiếp đến thành viên khả dụng tiếp theo của nhóm.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai (1-3 ngày đối  hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 6/3/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Voice Standard và Premier.

Nguồn: LVtech