Hiểu rõ hơn thông tin chi tiết về tổ chức và sử dụng với các tính năng mới của G Suite

Tháng 10 04, 2018


Các công ty trên toàn thế giới đang khám phá việc chuyển đổi kỹ thuật số để tăng cường cộng tác, tạo điều kiện cho việc trao đổi ý tưởng nhiều hơn, ít sự cố về mặt tổ chức hơn và nhiều cơ hội hơn để tăng trưởng. Ví dụ như công ty chăm sóc sức khỏe SCL Health tìm cách để tổ chức tốt hơn chăm sóc bệnh nhân, hoặc công ty truyền thông Nielsen tìm cách cộng tác trong thời gian thực, mọi tổ chức là một thể thống nhất, và đó là tất cả nhu cầu của doanh nghiệp.

Vì lý do này, các doanh nghiệp đang chuyển sang các ứng dụng trên nền tảng điện toán đám mây như G Suite để có được khả năng hiểu rõ về thông tin lớn hơn trong tổ chức, cũng như kiểm soát nhiều hơn đối với các chính sách bảo mật dữ liệu.

Hôm nay, Google công bố hai cách quản trị viên có thể hiểu rõ hơn về tổ chức nhằm giúp nhân viên tập trung vào công việc cốt lõi để thành công.

Xem cách cộng tác trong tổ chức với Thông tin chi tiết về công việc

Work Insights là công cụ được xây dựng đặc biệt để giúp các doanh nghiệp đo lường và hiểu tác động của chuyển đổi kỹ thuật số trong tổ chức, được phát triển bởi G Suite. Với Thông tin chi tiết về công việc — hiện khả dụng ở phiên bản beta — quản trị viên có thể nhanh chóng xem thông tin chi tiết về triển khai G Suite ở cấp độ nhóm (10 người trở lên) và hiểu rõ được các đồ thị được cung cấp về ứng dụng G Suite.

Với biểu đồ trong Thông tin chi tiết về công việc, quản trị viên có thể phân tích xu hướng và theo dõi tiến độ triển khai theo thời gian. Có thể xem ứng dụng nào được áp dụng rộng rãi và bởi các nhóm nào cũng như việc đánh giá tính năng và xác định ứng dụng nào cần đào tạo thêm. Điều này đặc biệt có giá trị khi một tổ chức đang chuyển đổi từ các công cụ cũ sang G Suite.

Quản trị viên có thể sử dụng Thông tin chi tiết về công việc để tìm hiểu cách các nhóm đang cộng tác trong tổ chức. Ví dụ: quản trị viên có thể nhanh chóng xem được phần trăm người dùng trong Team Sales đang làm việc với Team Marketing để xem các đồ thị, chẳng hạn như họ có đang làm việc cùng nhau trong các cuộc họp hoặc cùng nhau tạo tài liệu. Thông tin chi tiết này có thể giúp ban điều hành xác định các cơ hội để tăng cường sự hợp tác và giảm thiểu sự cố.

Hiểu và giảm thiểu nguy cơ bảo mật tiềm ẩn bằng công cụ truy vấn mới

Hiểu được những gì đang xảy ra trong tổ chức cũng rất quan trọng trong việc doanh nghiệp hoạt động một cách an toàn và doanh nghiệp cần một cách để đơn giản hóa việc quản lý bảo mật. Google đã giới thiệu trung tâm bảo mật cho G Suite vào đầu năm nay để hỗ trợ — tập hợp các phân tích bảo mật, thông tin chi tiết hữu ích và các đề xuất thực tiễn tốt nhất từ Google.

Hôm nay, Google sẽ công bố tính khả dụng phổ biến của công cụ truy vấn trong trung tâm bảo mật, điều này bổ sung thêm tích hợp tính năng khắc phục bên cạnh tính năng phòng ngừa và phát hiện đã khả dụng trước đây. Với bổ sung này, quản trị viên có thể xác định hoạt động đáng ngờ của thiết bị, xem liệu Google Drive đã được chia sẻ ra bên ngoài và xóa quyền truy cập, xóa email độc hại và hơn thế nữa.

Công cụ truy vấn, với giao diện đơn giản, giúp quản trị viên dễ dàng xác định các mối đe dọa mà không phải lo lắng về việc phân tích nhật ký có thể mất nhiều thời gian hay yêu cầu viết báo cáo phức tạp. Công cụ khắc phục được hỗ trợ cho phép quản trị viên thực hiện hành động bằng cách mở rộng úng phó sự cố trên toàn bộ miền bằng một vài cú nhấp chuột. Công cụ truy vấn hiện khả dụng đối với khách hàng G Suite Enterprise. Vui lòng tham khảo thêm tại đây.

Hãy sử dụng những thông tin chi tiết này từ G Suite để tăng cường phương cách các nhóm làm việc cùng nhau hoặc truy cập trang web cập nhật G Suite để tìm hiểu thêm.

Nguồn: LVtech