Hỗ trợ phụ đề trong Google Meet với 31 ngôn ngữ bổ sung

Tháng 1 25, 2024


Tính năng mới:

Google đã mở rộng hỗ trợ cho phụ đề để bao gồm các ngôn ngữ bổ sung sau:

 

-Afrikaans

-Albanian 

-Amharic 

-Armenian

-Australian English

-Basque

-Burmese

-Catalan

-English (India)

-English (Philippines)

-Estonian

-Farsi

-Filipino

-Galician 

-Georgian

-Hungarian

-Javanese

-Latvian

-Macedonian

-Mongolian

-Nepali

-Norwegian

-Sinhala

-Slovak

-Slovenian

-Sundanese 

-Tamil (India)

-Telugu (India)

-Urdu

-Uzbek

- Zulu

Người dùng sẽ nhận thấy rằng các ngôn ngữ mới được hỗ trợ được biểu thị bằng thẻ “beta” khi Google tiếp tục tối ưu hóa hiệu suất.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có tác động nào đối với bản cập nhật này.

  • Người dùng cuối: những ngôn ngữ này sẽ khả dụng theo mặc định. Hãy truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng phụ đề trong Google Meet.

Thời gian triển khai:

  • Bản cập nhật này hiện khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với  tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech