Hỗ trợ vị trí tòa nhà văn phòng cho địa điểm làm việc

Tháng 8 09, 2022


Tính năng mới:

Vào năm 2021, Google đã ra mắt một tính năng cho phép người dùng biết bạn đang làm việc tại nhà hay tại văn phòng trực tiếp trên Google Calendar.

Giờ đây, người dùng có thể chọn một tòa nhà văn phòng cụ thể làm địa điểm làm việc. Tòa nhà văn phòng được xem xét để đưa ra các đề xuất về phòng họp và giúp đồng nghiệp hiểu rõ hơn về nơi được lên kế hoạch làm việc vào một ngày nhất định.

office location

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Dù cho người dùng đang đề xuất phòng họp cho đồng nghiệp hay muốn biết ai đó có thể sẽ làm việc ở đâu trong ngày, hy vọng bản cập nhật này giúp việc lập kế hoạch cộng tác trực tiếp dễ dàng hơn.

Thông tin chi tiết:

Với tính năng mới này, những người quản lý lịch của người khác, chẳng hạn như trợ lý điều hành, cũng sẽ có thể cập nhật vị trí làm việc của lịch đó miễn là họ có quyền truy cập để thực hiện thay đổi và quản lý việc chia sẻ.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: vị trí làm việc phải được bật cho tổ chức để truy cập tính năng này. Ngoài ra, các tòa nhà văn phòng có kết cấu phải được đặt trong bảng điều khiển dành cho quản trị viên. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt vị trí làm việc cho tổ chức.

 • Người dùng cuối: nếu được quản trị viên bật, người dùng có thể chọn một tòa nhà có kết cấu bằng cách chọn một trong các tùy chọn sau:

  • Nhấp vào Lịch biểu ngay dưới ngày, điều hướng đến tab “Vị trí làm việc” > “Chọn vị trí” > nhấp vào biểu tượng “+” > “Văn phòng khác” > chọn tòa nhà văn phòng.

  • Chuyển đến "Giờ làm việc và vị trí" trong cài đặt Lịch. Trong trình đơn thả xuống địa điểm làm việc > nhấp vào "Văn phòng khác" > chọn tòa nhà văn phòng .

  • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt giờ làm việc và vị trí.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 8/8/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối Google Workspace Business Standard, Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus và Nonprofits cũng như G Suite Business cũ.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Enterprise Essentials, Frontline cũng như G Suite Basic cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech