Hợp lý hóa tổ chức tệp với bộ chọn vị trí Google Drive mới

Tháng 4 13, 2023


Tính năng mới:

Google đang giới thiệu những cải tiến cho bộ chọn vị trí Google Drive trên web cho phép người dùng chọn một vị trí để sắp xếp các tệp và thư mục một cách nhanh chóng và hiệu quả. Các bản cập nhật bao gồm trải nghiệm hình ảnh mới và các đề xuất hữu ích khi di chuyển tệp và thư mục hoặc thêm lối tắt vào các mục trong Drive. Cụ thể người dùng sẽ nhận thấy:

 • Các thẻ “Được đề xuất”, “Được gắn dấu sao” và “Tất cả các vị trí”. Khi điều hướng đến một vị trí thư mục, các thẻ được thay thế bằng nút quay lại và tên của vị trí.

 • Chi tiết về đường dẫn thư mục đã chọn, tùy chọn tạo thư mục mới và thông báo bằng hình ảnh nếu người dùng đang di chuyển vào thư mục trống.

 • Các vị trí được đề xuất và tùy chọn từ chối đề xuất, ngay lập tức xóa đề xuất đó khỏi danh sách.

 • Điều hướng được sắp xếp hợp lý có thêm nút nội tuyến để hoàn tất hành động di chuyển tệp chỉ bằng một cú nhấp chuột.

 • Nếu một thư mục là "chỉ xem" và giải thích lý do tại sao người dùng có thể gặp phải lỗi khi di chuyển tệp, chẳng hạn như không phải là chủ sở hữu của tệp.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng:

Bản cập nhật này cải thiện trải nghiệm bộ chọn Drive hiện tại, cho phép người dùng sắp xếp các tệp, thư mục và lối tắt trong Drive theo cách hiệu quả hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát của quản trị viên đối với tính năng này.

 • Người dùng cuối: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Drive.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 12/4/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ:  Đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 26/4/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace, cũng như khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech