Inbox by Gmail sẽ ngừng hoạt động vào cuối tháng 3 năm 2019

Tháng 9 21, 2018


Inbox by Gmail là một nơi tuyệt vời để thử nghiệm các ý tưởng mới như tạm ẩn email, cũng như thử các trải nghiệm mới nhất do trí tuệ nhân tạo hỗ trợ như Trả lời thông minh, Nhắc nhở và thông báo có mức độ ưu tiên cao để giúp người dùng luôn làm việc hiệu quả.

Bốn năm sau khi ra mắt Inbox vào năm 2014, Google đã nghiên cứu rất nhiều về phương cách làm cho email tốt hơn — và đã thực hiện các trải nghiệm Inbox phổ biến để thêm các trải nghiệm này vào Gmail, giúp hơn một tỷ người làm được nhiều việc hơn với email hàng ngày. Hướng đến tương lai, Google mong muốn có cách tiếp cận tập trung hơn để mang lại trải nghiệm email tốt nhất cho mọi người. Do đó, Google dự định chỉ tập trung vào Gmail và kết thúc hỗ trợ Inbox by Gmail vào cuối tháng 3/2019.

Đầu năm nay, Google đã giới thiệu Gmail mới kết hợp nhiều tính năng tương tự mà người dùng yêu thích trong Inbox. Google khuyên quản trị viên nên khuyến khích nhân viên bắt đầu sử dụng Gmail mới thay vì Inbox. Vui lòng xem hướng dẫn này để được trợ giúp về quá trình chuyển đổi.

Nếu quản trị viên muốn vô hiệu hóa quyền truy cập vào Inbox trước cuối tháng 3/2019, có thể thao tác trong Admin console.

Nguồn: LVtech