Jamboard hiện là dịch vụ cốt lõi của G Suite

Tháng 3 01, 2018


Năm ngoái, Google giới thiệu Jamboard, một thiết bị bảng kỹ thuật số cộng tác với các ứng dụng di động và web được thiết kế để tạo sự sáng tạo và hợp tác tốt hơn.

Dịch vụ Jamboard cho phép các quản trị viên G Suite quản lý các thiết bị Jamboard và cho phép người dùng G Suite tương tác với nội dung Jam trên điện thoại, máy tính bảng hoặc trên web. Jamboard kết hợp các lợi ích cộng tác giống nhau của việc chỉnh sửa đồng thời theo thời gian thực như các ứng dụng G Suite khác như Google Docs với một khoảng trống cho phép các ý tưởng và dự án xuất hiện. Và bắt đầu từ hôm nay, dịch vụ Jamboard trở thành dịch vụ cốt lõi của G Suite.

Điều này có nghĩa là:

  • Dịch vụ Jamboard hiện đã được tích hợp theo dịch vụ G Suite hiện tại và cung cấp những cam kết mức độ dịch vụ và hỗ trợ kỹ thuật cũng như bất kỳ dịch vụ cốt lõi  nào khác.
  • Dịch vụ Jamboard sẽ bị xóa khỏi danh sách Các dịch vụ bổ sung của Google và được thêm vào danh sách các dịch vụ cốt lõi của G Suite trong Admin console.

Lưu ý rằng dịch vụ Jamboard đang khởi chạy mặc định ON, nhưng vẫn tôn trọng cài đặt của quản trị viên đối với việc chọn tham gia vào các dịch vụ mới.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với khách hàng G Suite Basic, Business, Enterprise, và Education.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3  ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi đề xuất.

Nguồn: LVtech