Kế hoạch triển khai ra mắt cải tiến Google Chat trong tương lai

Tháng 7 25, 2022


Từ nay trở đi, tất cả các thay đổi và cải tiến tính năng chính đối với người dùng đối với Google Chat sẽ tuân theo lịch trình triển khai, trong đó các tài khoản thuộc Bản phát hành nhanh sẽ thấy hiển thị các tính năng mới trước tiên, tiếp theo là các tài khoản trong cài đặt mặc định của Bản phát hành theo định kỳ sẽ trải nghiệm ít nhất 1 tuần sau đó. Hy vọng thay đổi này giúp người dùng lên kế hoạch cho các bản cập nhật Google Chat  mới dễ dàng hơn. Lưu ý rằng quản trị viên có thể chọn bản phát hành mong muốn tài khoản tuân theo. 

Tìm hiểu thêm.

 

LVtech