Kéo hình ảnh từ Google Keep qua các ứng dụng khác

Tháng 7 04, 2022


Giờ đây, người dùng có thể dễ dàng chèn hình ảnh đã lưu trong ghi chú Keep vào các ứng dụng khác bằng cách kéo hình ảnh ra khỏi băng chuyền hình ảnh trên thiết bị Android. | Tìm hiểu thêm

Các tính năng đã được khởi chạy hoàn toàn hoặc đang trong quá trình triển khai (quá trình phát hành sẽ không mất quá 15 ngày làm việc để hoàn thành), khởi chạy cho cả Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ cùng thời điểm (nếu không, mỗi giai đoạn triển khai sẽ không quá 15 ngày làm việc) và khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace và G Suite.

Nguồn: LVtech