Kết hợp chính sách quản lý Hangouts cổ điển và Chat

Tháng 11 30, 2019


Tính năng mới:

Google hiện đang kết hợp cài đặt trong Admin console cho Hangouts Chat và Hangouts cổ điển. Việc này sẽ giúp chính sách quản lý dễ dàng hơn và đảm bảo cả hai ứng dụng được cấu hình phù hợp. Cài đặt mới sẽ được đặt tại Admin console > Ứng dụng > G Suite > Trò chuyện Hangouts.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

Các cài đặt này trong Admin console giúp xác định cách tổ chức sử dụng các sản phẩm trò chuyện trong G Suite. Ví dụ: quản trị viên có thể đặt chính sách cho lịch sử trò chuyện, trò chuyện người dùng bên ngoài và tích hợp bên thứ ba (bots). Với bản cập nhật này, quản trị viên chỉ cần đến một nơi để kiểm soát tất cả các cài đặt trò chuyện cho tổ chức. Điều này có thể giúp đơn giản hóa việc triển khai và đảm bảo các chính sách được thiết lập như mong muốn.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thông tin bổ sung:

Lưu ý, Google sẽ không thực hiện bất kỳ thay đổi nào đối với cài đặt hiện hữu của quản trị viên - chỉ có vị trí và cách hiển thị sẽ thay đổi. Khi nhấp vào Cài đặt trò chuyện, từ trang Hangouts cổ điển trong Admin console, quản trị viên sẽ được chuyển hướng đến trang cài đặt Hangouts Chat. Từ đó, quản trị viên sẽ tìm thấy tất cả các cài đặt kiểm soát trò chuyện trên cả Hangouts và Hangouts Chat cổ điển.

Các chính sách cụ thể bị ảnh hưởng bởi thay đổi này, cùng với các chi tiết về tác động của thay đổi, được hiển thị trong Trung tâm trợ giúp. Các chính sách mới có thể được tùy chỉnh cho từng đơn vị tổ chức (OU).

Chi tiết bổ sung về chức năng của cài đặt và những sản phẩm áp dụng được cung cấp trong giao diện Admin console:

Cài đặt kết hợp mới trong Admin console

Liên kết hữu ích:

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/11/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/11/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Những thay đổi này sẽ diễn ra tự động cho tất cả các tên miền sau khi hoàn tất triển khai.

Nguồn: LVtech