Kết quả tìm kiếm trong Gmail được tinh lọc nhanh hơn với chip tìm kiếm

Tháng 2 26, 2020


Tính năng mới:
Google đã giới thiệu các chip tìm kiếm trong Gmail, một cách dễ dàng hơn để sắp xếp và lọc kết quả tìm kiếm để có kết quả tìm kiếm nhanh và chính xác hơn.

Ví dụ: người dùng có thể tìm kiếm tên đồng nghiệp và thu hẹp kết quả của mình bằng cách chọn các chip tìm kiếm như loại tập tin đính kèm (Tài liệu văn bản, Bảng tính, PDF) hoặc khung thời gian cụ thể. Người dùng cũng có thể lọc ra một số kết quả nhất định, như lời mời lịch.

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Từ phản hồi của người dùng rằng việc tìm kiếm trong Gmail nên nhanh hơn và trực quan hơn, Google đã trình làng chip tìm kiếm, nhờ đó người dùng có thể dễ dàng tinh lọc kết quả tìm kiếm và tìm thấy những gì đang tìm kiếm nhanh hơn mà không cần phải sắp xếp thông qua các kết quả trả về không liên quan hoặc sử dụng các toán tử tìm kiếm (như từ: marketing@company.com).

Làm thế nào để bắt đầu:

Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

Người dùng cuối: tính năng này khả dụng theo mặc định. Khi tìm kiếm trong Gmail, người dùng từ nay có thể tinh lọc thêm kết quả tìm kiếm của mình bằng cách nhấp vào các chip lọc tìm kiếm bên dưới hộp tìm kiếm.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và bản phát hành theo định kỳ:đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 19/2/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech