Khả năng tạo Space, tư cách thành viên, trò chuyện nhóm, v.v. bằng cách sử dụng Google Chat API hiện khả dụng công khai

Tháng 7 18, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã thông báo rằng nhà phát triển có thể sử dụng API Google Chat để tạo Space mới theo chương trình và thêm thành viên vào Space thông qua Google Workspace Developer Preview Program. 

Hôm nay, những tính năng đó đã khả dụng công khai, cùng với khả năng sử dụng Chat API:

Spaces

Thành viên

Tin nhắn

Phản ứng

Tệp đính kèm

 

Ảnh hưởng:

Quản trị viên và nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Các tính năng này cho phép nhà phát triển xây dựng các giải pháp tích hợp vào quy trình công việc và kéo dữ liệu theo ngữ cảnh ngay vào cuộc hội thoại. Bằng cách sử dụng các chức năng API mới, lập trình viên có thể thiết lập các Space mới tập trung vào một chủ đề, nhóm hoặc dự án cụ thể. Lập trình viên cũng có thể sử dụng các API mới để khuyến khích cộng tác và tiếp cận với người dùng trong tổ chức. Ví dụ: LumApps, một nền tảng mạng nội bộ hàng đầu, cho phép người dùng bắt đầu nhắn tin trực tiếp trong Google Chat từ thư mục người dùng. Những người đang cố gắng tìm người khác dựa trên chức danh công việc, vai trò, phòng ban và các thuộc tính khác có thể nhanh chóng bắt đầu nhắn tin cho nhau.

Thông tin chi tiết:

Để đảm bảo biết rằng ứng dụng Chat đã thực hiện một hành động thay mặt cho người dùng, ứng dụng web và ứng dụng Chat dành cho thiết bị di động sẽ hiển thị tên ứng dụng cho tin nhắn hệ thống và tin nhắn Chat.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: có thể sử dụng các điều khiển API trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên nếu muốn hạn chế quyền truy cập vào dữ liệu Google Chat.

  • Lập trình viên: truy cập API Chat mới thông qua API Google Chat.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này đã khả dụng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace.

Nguồn: LVtech