Khách hàng G Suite Basic và Business hiện có thể tạo cuộc họp Hangouts Meet với số điện thoại

Tháng 5 04, 2018


Hangouts Meet giúp việc kết nối với nhóm dễ dàng hơn từ mọi nơi bằng các cuộc gọi video. Điều này bao gồm khi người dùng rời khỏi máy tính, chẳng hạn như đang tra đổi hoặc không có kết nối internet và khi đó người dùng cần phải gọi điện vào cuộc họp khi đang di chuyển.


Giờ đây, tất cả các cuộc họp được tạo trong Google Calendar bởi người dùng có giấy phép G Suite Basic và G Suite Business sẽ có số điện thoại quay số ở Hoa Kỳ mà bất kỳ ai cũng có thể sử dụng để tham gia cuộc họp, ngay cả người dùng không thuộc tên miền G Suite.

Cuộc họp do người dùng G Suite Enterprise tạo cũng sẽ có sẵn số điện thoại quay số quốc tế. Tính năng quay số điện thoại trước đây chỉ khả dụng cho các cuộc họp do người dùng G Suite Enterprise thiết lập. Xin lưu ý, quản trị viên có thể tắt tính năng quay số trong Admin console.

Chi tiết ra mắt

Tính năng dành cho người dùng:

Khả dụng với Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ.

Phiên bản phát hành:

Khả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite.

Thời gian triển khai:

Đã triển khai (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng).

Ảnh hưởng:

Tất cả người dùng cuối.

Thao tác:

Thông báo thay đổi được đề xuất.

Nguồn: LVtech