Khách hàng Google Voice Standard có thể chỉ định số điện thoại ở các quốc gia khác trong khu vực

Tháng 12 22, 2022


Tính năng mới:

Trước đây, khách hàng Google Voice Standard có thể chỉ định số điện thoại ở quốc gia đăng ký. Bắt đầu từ hôm nay, khách hàng Google Voice có đăng ký ở Canada, Châu Âu và Hoa Kỳ có thể chỉ định số điện thoại cho bất kỳ quốc gia được hỗ trợ nào trong khu vực:

  • Khách hàng ở Châu Âu có thể chỉ định số điện thoại ở các quốc gia Châu Âu được hỗ trợ

  • Khách hàng ở Canada và Hoa Kỳ có thể chỉ định số điện thoại ở cả hai quốc gia

Thay đổi này mang lại cho khách hàng trên Voice Standard sự linh hoạt để triển khai Voice trên các quốc gia khác nhau trong cùng một khu vực. Xin lưu ý rằng để chỉ định các số giữa các khu vực, chẳng hạn như khách hàng ở Châu Âu yêu cầu số điện thoại ở Hoa Kỳ, sẽ cần nâng cấp lên Google Voice Premier.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách hoạt động Voice.

  • Người dùng cuối: không yêu cầu hành động đối với người dùng cuối.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: tính năng này hiện đã khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Voice Standard.

Nguồn: LVtech