Khám phá dữ liệu Looker bằng cách sử dụng Connected Sheets

Tháng 2 02, 2023


Tính năng mới:

Google đang thêm khả năng khám phá dữ liệu được mô hình hóa mang tính tương tác từ Looker, nền tảng kinh doanh thông minh hiện đại của Google Cloud, bằng cách sử dụng Connected Sheets. Điều này mang lại khả năng kết nối giữa giao diện quen thuộc của Google Sheets và hơn 50 nguồn dữ liệu có sẵn trong hệ sinh thái mở của Looker, bao gồm BigQuery, Cloud SQL, Snowflake và Redshift.

Từ một nguồn duy nhất, người dùng có thể phân tích dữ liệu bằng cách sử dụng bảng tổng hợp, biểu đồ, công thức và các nguồn dữ liệu tích hợp khác. Ngoài ra, với kết nối trực tiếp này, quyền truy cập được bảo mật và dữ liệu sẽ luôn được cập nhật.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

 • Người dùng cuối:

  • Nếu tính năng này được bật bởi quản trị viên, hãy làm theo các bước sau để khám phá dữ liệu Looker bằng các Connected Sheets:

   • Trong Google Sheets, điều hướng đến “Dữ liệu” > “Trình kết nối dữ liệu” > “Kết nối với Looker” > nhập URL của phiên bản Looker, ví dụ: https://example.looker.com. Sau đó, người dùng sẽ cần cấp quyền cho trang tính truy cập dữ liệu Looker. Sau khi kết nối với Explore, người dùng có thể xem dữ liệu có sẵn và tiếp tục phân tích trong Google Sheets.

   • Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Connected Sheets for Looker

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 1/2/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard, Teaching and Learning Upgrade, Frontline và Nonprofits.

 • Không khả dụng đối với khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

 • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech