Khóa bảo mật tích hợp trên điện thoại Android hiện đã khả dụng

Tháng 5 28, 2019


Tóm tắt

Vào năm 2019, Google đã công bố bản beta của tính năng sử dụng khóa bảo mật tích hợp trên điện thoại Android để xác minh 2 bước. Tính năng này hiện đã khả dụng. Tất cả các điện thoại Android 7.0+ (Nougat) có khóa tích hợp sẽ được kích hoạt. Điều này có nghĩa là người dùng có thể sử dụng điện thoại hiện tại để xác thực đa yếu tố trong G Suite để ngăn chặn tấn công lừa đảo.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/5/2019.
  • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 7/5/2019.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

  • Nếu việc thực thi quy trình Xác minh 2 bước hay khóa bảo mật được bật cho một tổ chức, điện thoại Android sẽ khả dụng dưới dạng tùy chọn là khóa bảo mật theo mặc định.

Nguồn: LVtech