Khóa bảo mật Titan USB-C hiện có sẵn ở Hoa Kỳ

Tháng 10 17, 2019


Tóm tắt:

Google đã mở rộng các tùy chọn Xác minh 2 bước (2SV) đã khả dụng đối với Tài khoản Google bằng cách cung cấp Khóa bảo mật Titan USB-C mới ở Hoa Kỳ.

Khóa bảo mật Titan là thiết bị xác thực hai yếu tố chống lừa đảo (2FA) hỗ trợ các tiêu chuẩn FIDO. Khóa bảo mật FIDO là hình thức 2SV mạnh nhất hiện hữu và việc sử dụng khóa này có thể giảm đáng kể nguy cơ bị chiếm đoạt tài khoản. Cung cấp tùy chọn USB-C cùng với các phương pháp 2SV khả dụng khác sẽ giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc bảo vệ tài khoản.

Các khóa bảo mật Titan mới này cũng có thể được sử dụng trong Chương trình bảo vệ nâng cao của Google dành cho doanh nghiệp, được thiết kế để bảo vệ người dùng trước nguy cơ bị tấn công. Điều này bao gồm các quản trị viên CNTT, giám đốc điều hành và nhân viên trong các ngành nhạy cảm với bảo mật như tài chính và y tế.

Khóa bảo mật Titan USB-C tương thích với các thiết bị Android, Chrome OS, macOS và Windows. 

Khóa bảo mật Titan USB-C hiện đã có sẵn

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

Phiên bản phát hành:

  • KHả dụng đối với tất cả các phiên bản G Suite và Cloud Identity.

Nguồn: LVtech