Khóa tập tin qua API Google Drive ngăn chặn chỉnh sửa nội dung

Tháng 10 28, 2020


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể thêm và xóa các hạn chế nội dung thông qua API Drive. Bằng cách sử dụng ContentRestriction API mới, bất kỳ loại tập tin nào trong Drive đều có thể bị “khóa”, ngăn chặn các thay đổi đối với nội dung, tiêu đề và nhận xét của mục.

Các hạn chế nội dung có thể được thêm vào hoặc xóa qua API và xóa qua Google Drive trên web bởi bất kỳ người dùng nào có ít nhất quyền truy cập trình chỉnh sửa đối với mục đó.

Tìm hiểu thêm về các hàm API mới trong tài liệu API Drive ContentRestrict (Khóa).

Ảnh hưởng:

Quản trị viên, người dùng cuối, nhà phát triển.

Tại sao sử dụng:

Mặc dù các tính năng cộng tác chỉnh sửa và nhận xét của Google Drive thường hữu ích và có lợi, nhưng đôi khi điều quan trọng là tài liệu sẽ không thực hiện các thay đổi. Khóa tập tin bằng ContentRestrict API có thể giúp thực hiện điều này và có thể được sử dụng để:

  • Khóa các phiên bản có thẩm quyền của tài liệu để tạo tài liệu “chính thức” hoặc “cuối cùng” để lưu trữ hồ sơ.
  • Ngăn chặn các thay đổi đối với tài liệu liên quan đến quy trình làm việc, tự động hóa hoặc quy trình kinh doanh.
  • Cố định hoạt động trên một tài liệu trong một khoảng thời gian xem xét hoặc kiểm tra.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên và nhà phát triển:quản trị viên và nhà phát triển với cấp độ truy cập chỉnh sửa nội dung trở lên và có thể sử dụng API. Xem tài liệu API Google Drivehướng dẫn để tìm hiểu thêm.
  • Người dùng cuối: với cấp độ truy cập chỉnh sửa nội dung trở lên và có thể sử dụng API. Xem tài liệu API Google Drivehướng dẫn để tìm hiểu thêm.

Thời gian triển khai:

  • Tính năng này khả dụng đối với tất cả người dùng.

Phiên bản phát hành:

Nguồn: LVtech