Khởi chạy Google Drive mới / tích hợp Microsoft Outlook, tắt plugin cũ

Tháng 4 05, 2019


Tính năng mới:

Google đang cập nhật Drive File Stream để thay thế chức năng của plugin Google Drive trong Microsoft Office. CHính vì thế, plugin cũ sẽ bị tắt vào ngày 26/6/2019. Điều này chỉ ảnh hưởng đến người dùng plug-in Google Drive trong Microsoft Office. Người dùng bị ảnh hưởng sẽ nhận thấy hai thay đổi chính:

 1. Tích hợp Drive/Outlook mới: bản cập nhật cho Drive File Stream sẽ bao gồm một plugin quản lý các tập tin Google Drive từ Microsoft Outlook. Điều này sẽ giúp người dùng sử dụng Google Drive dễ dàng hơn mà không cần rời khỏi giao diện Outlook.
 2. Quy trình mới để lưu hoặc mở từ Drive: người dùng Drive File Stream có thể lưu và mở tập tin Drive thông qua trình đơn, thay vì sử dụng plug-in Google Drive cho giao diện Microsoft Office.
 • Để lưu vào Drive, sử dụng Tệp > Lưu, sau đó chọn đích trong Drive File Stream.
 • Để mở từ Drive, hãy mở qua menu Tệp > Mở và tìm tập tin muốn mở.

Nếu tổ chức sử dụng plug-in Google Drive cho Microsoft Office, nên đảm bảo rằng người dùng đang sử dụng phiên bản Drive File Stream mới nhất trước ngày 26/6/2019 để đảm bảo tiếp tục truy cập chức năng này.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng:

Drive File Stream cung cấp phương thức dễ dàng để tích hợp Microsoft Office và Google Drive. Các phiên bản mới nhất (30.1 trở lên) sẽ bao gồm plugin Outlook mới giúp người dùng dễ dàng hơn trong việc:

 • Lưu tập tin đính kèm từ Outlook vào Drive
 • Đính kèm tập tin Drive vào thư Outlook
 • Đảm bảo người nhận luôn có quyền truy cập vào liên kết Drive được gửi trong email Outlook

Drive File Stream cũng giúp người dùng dễ dàng lưu vào thư mục Drive File Stream từ máy tính thông qua nút trình đơn Lưu.

Để không có hoặc giảm thiểu gián đoạn công việc, hãy đảm bảo người dùng đang sử dụng plugin mới trước ngày 26/6/2019.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: đảm bảo người dùng đang sử dụng phiên bản Drive File Stream cập nhật. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu cách triển khai Drive File Stream cho tổ chức.
 • Người dùng cuối: đảm bảo đang sử dụng phiên bản cập nhật của Drive File Stream. Sử dụng Trung tâm trợ giúp để tải xuống và cài đặt Drive File Stream trên máy tính.

Chi tiết bổ sung

Người dùng plugin Drive cho Office sẽ thấy thông báo ngay trong khi dùng, như hình sau, bắt đầu từ ngày 27/3/2019. Điều này sẽ khuyến khích người dùng cập nhật lên plugin mới để tiếp tục sử dụng Drive từ Outlook.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: khả dụng trong Drive File Stream phiên bản 30.1 trở lên, sẽ bắt đầu vào ngày 27/3/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: khả dụng trong Drive File Stream phiên bản 30.1 trở lên, sẽ bắt đầu vào ngày 27/3/2019.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng cho tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech