Khuyến khích phạm vi phủ sóng Địa điểm làm việc trong các tổ chức

Tháng 10 18, 2022


Tính năng mới:

Bắt đầu từ hôm nay, quản trị viên có quyền truy cập vào một công cụ mới nhằm mục đích thúc đẩy việc sử dụng Vị trí làm việc trong các tổ chức. Cài đặt này thêm biểu ngữ có thể tùy chỉnh vào Lịch của người dùng để khuyến khích hoặc yêu cầu thiết lập vị trí làm việc.

Bằng cách tăng cường sử dụng vị trí làm việc, quản trị viên và đồng nghiệp sẽ có bối cảnh tốt hơn để lập kế hoạch vị trí, quản lý phòng họp, chuẩn bị cuộc họp cho những người tham dự, v.v.

Ví dụ về thông báo mặc định trên biểu ngữ không thể loại bỏ

working location banner 2

Ví dụ về thông báo tùy chỉnh trên biểu ngữ có thể loại bỏ

Ảnh hưởng:

Quản trị viên.

Tại sao quan trọng:

Tính năng này thúc đẩy để cho phép lập kế hoạch tốt hơn về cộng tác trực tiếp và điều phối cuộc họp và sự kiện, đặc biệt là trong môi trường làm việc kết hợp. Ngoài ra, biểu ngữ sẽ khuyến khích người dùng tận dụng nhiều cải tiến đối với khả năng của Vị trí làm việc trong vài tháng qua:

Thông tin chi tiết:

Biểu ngữ Lịch rất dễ dàng, linh hoạt và có thể được tùy chỉnh bao gồm thông điệp hoặc liên kết đến trang đích. Quản trị viên cũng có thể xác định thời gian mong muốn biểu ngữ xuất hiện.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên:

  • Trước khi có thể hiển thị biểu ngữ, hãy đảm bảo rằng tính năng vị trí làm việc đã được bật. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt vị trí làm việc cho người dùng.

  • Tính năng biểu ngữ sẽ bị TẮT theo mặc định và có thể được bật trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên bằng cách điều hướng đến Menu chính > Ứng dụng> Google Workspace > Lịch> Mục cài đặt chia sẻ > Phần biểu ngữ vị trí làm việc. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách mời người dùng đặt vị trí làm việc.

 • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách đặt giờ làm việc và vị trí.

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/10/2022.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 31/10/2022.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với Google Workspace Business Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, Education Standard và Teaching and Learning Upgrade cũng như G Suite Business cũ.

 • Không khả dụng đối với Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Enterprise Essentials, Nonprofits, Frontline và G Suite Basic cũ.

 • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech