Kiểm soát mức độ hiển thị của các biểu ngữ cảnh báo trong Gmail bằng điều khiển quản trị viên mới

Tháng 2 20, 2023


Tính năng mới:

Google đang cung cấp cho quản trị viên nhiều quyền kiểm soát hơn đối với việc liệu các biểu ngữ cảnh báo cho các email đến có được hiển thị cho người dùng cuối của họ hay không. Cụ thể, quản trị viên có thể chọn tắt bộ lọc thư rác và ẩn biểu ngữ cảnh báo đối với:

  • Tất cả người dùng

  • Một danh sách cho phép cụ thể của người gửi

Có thể tìm thấy các cài đặt này trong Bảng điều khiển dành cho quản trị viên tại: Ứng dụng > Google Workspace > Cài đặt cho Gmail > Spam, Lừa đảo và Phần mềm độc hại > Thêm quy tắc khác

Quản trị viên có thể cân nhắc tắt những cảnh báo này khi tiến hành đào tạo chống lừa đảo với người dùng cuối. Các tùy chọn mới này giúp khả năng hiển thị linh hoạt hơn của những cảnh báo này trong tổ chức tuy nhiên chọn định cấu hình chúng.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: có thể bật hoặc tắt các biểu ngữ cảnh báo ở cấp độ tên miền và đơn vị tổ chức. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách thêm bộ lọc thư rác tùy chỉnh vào Gmail.

  • Người dùng cuối: không cần thực hiện hành động nào — cấu hình quản trị viên sẽ xác định xem người dùng có thấy các biểu ngữ cảnh báo thư rác trong Gmail hay không.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 17/2/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với  tất cả khách hàng của Google Workspace.

  • Không khả dụng đối với khách hàng G Suite Basic và Business cũ.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech