Kiểm soát nhiều hơn các hỗ trợ tiếp cận được dùng nhiều trong Docs, Sheets, Slides, Drawings

Tháng 8 17, 2022


Tóm tắt:

Trong những năm qua, Google đã ra mắt các tính năng để hỗ trợ về khả năng tiếp cận nhằm đảm bảo các sản phẩm hoạt động tốt cho mọi người. Đối với người dùng trình đọc màn hình, hỗ trợ chữ nổi, kính lúp, v.v., Google đang cải thiện khả năng điều chỉnh hỗ trợ tiếp cận được ưa thích trong Docs, Sheets, Slides, Drawings một cách riêng biệt.

Thay vì áp dụng các cài đặt hỗ trợ tiếp cận giống nhau trên các sản phẩm này, giờ đây người dùng có thể cài đặt tùy chọn cho từng sản phẩm riêng lẻ. Hy vọng thay đổi này sẽ giúp dễ dàng hơn trong việc đảm bảo cài đặt hỗ trợ tiếp cận được cá nhân hóa để đáp ứng tốt nhất nhu cầu của từng người dùng.

Cài đặt trợ năng hiện có thể được cá nhân hóa cho Docs, Sheets, Slides, Drawings

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: không có quyền kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này.

  • Người dùng cuối: trong Docs, Sheets, Slides, Drawings hãy điều hướng đến Công cụ > Hỗ trợ tiếp cận > chọn cài đặt ưa thích. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về Hỗ trợ tiếp cận.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 15/8/2022.

  • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 29/8/2022.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Google Workspace, cũng như G Suite Basic và Business cũ.

  • Khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech