Kiểm soát quyền truy cập vào AppSheet với cài đặt trong Admin console

Tháng 12 09, 2020


Tính năng mới:

Vào ngày 14/12/2020, quản trị viên của Google Workspace sẽ bắt đầu thấy một điều khiển mới cho AppSheet trong phần Các dịch vụ bổ sung của Google trên Admin console.

AppSheet khả dụng đối với tất cả khách hàng của Google Workspace; cài đặt mới này chỉ cung cấp cho quản trị viên khả năng bật hoặc tắt quyền truy cập của người dùng vào AppSheet ở cấp độ miền, đơn vị tổ chức (OU), nhóm.

Ảnh hưởng:

Chỉ quản trị viên.

Tại sao sử dụng:

AppSheet cho phép người dùng tối đa hóa sức mạnh của Google Workspace bằng cách xây dựng các ứng dụng tùy chỉnh trên các ứng dụng của Workspace cũng như các dịch vụ và ứng dụng khác trong môi trường làm việc mà không cần viết bất kỳ mã nào.

Đọc thêm về cách sử dụng AppSheet để xây dựng giải pháp cho quy trình làm việc.

Thông tin chi tiết:

Tắt AppSheet

Nếu người dùng đang sử dụng AppSheet, việc tắt dịch vụ bổ sung sẽ vô hiệu hóa quyền truy cập của tất cả người tạo và người dùng ứng dụng, đồng thời sẽ ngừng chạy các ứng dụng.

Để biết ai trong tổ chức đang sử dụng AppSheet, hãy sử dụng Nhật ký kiểm tra mã thông báo trong Admin console tại Báo cáo > Nhật ký kiểm tra> Mã thông báo. Chọn “+Thêm bộ lọc” và chọn “Tên ứng dụng”, sau đó nhập “Appsheet”, quản trị viên sẽ thấy hiển thị danh sách những người dùng trong tổ chức đã sử dụng AppSheet.

Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách sử dụng AppSheet trong tổ chức.

Làm thế nào để bắt đầu:

  • Quản trị viên: trong Admin console, đi tới Ứng dụng > Các dịch vụ bổ sung của Google > Cài đặt cho AppSheet. Tại đó, quản trị viên có thể bật hoặc tắt AppSheet cho toàn bộ tổ chức hoặc các đơn vị tổ chức, nhóm hoặc người dùng cụ thể. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách bật hoặc tắt AppSheet.

  • Người dùng cuối: không có cài đặt người dùng cuối đối với tính năng này. Truy cập Trung tâm trợ giúp để tìm hiểu thêm về cách dùng AppSheet.

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang triển khai mở rộng (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 14/12/2020.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với khách hàng Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard và Enterprise Plus, cũng như G Suite Basic, Business, Education, Enterprise for Education và Nonprofits.

Nguồn: LVtech