Làm mới dữ liệu BigQuery trong Google Sheets với Apps Script và Macros

Tháng 2 20, 2019


Những thay đổi mới:

Gần đây, Google đã ra mắt trình kết nối dữ liệu BigQuery cho phép người dùng dễ dàng nhập dữ liệu từ các bộ dữ liệu lớn hơn vào Google Sheets. Giờ đây, người dùng có thể sử dụng các công cụ như Apps Script và trình ghi macro để lên lịch cập nhật tự động trong Sheets tới dữ liệu BigQuery được kết nối.

Ảnh hưởng: người dùng cuối.

Vì sao sử dụng:

Người dùng luôn được cập nhật dữ liệu mới nhất và quan trọng nhất cho doanh nghiệp với việc tự động làm mới dữ liệu BigQuery trong trang tính.

Ví dụ: người dùng có thể cài đặt bộ dữ liệu bán hàng tự động làm mới để sẵn sàng phân tích vào đầu mỗi ngày. Người dùng cũng có thể tự động cập nhật dữ liệu để chuẩn bị cho các cuộc họp hoặc thuyết trình diễn ra hàng tuần hoặc hàng tháng. Hoặc có thể đặt kích hoạt để tự động cập nhật dữ liệu mỗi khi mở bảng tính.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không yêu cầu hành động.
 • Người dùng cuối: cách thức làm mới dữ liệu được đưa vào bởi trình kết nối dữ liệu BigQuery
 1. Ghi lại một macro để làm mới dữ liệu
 • Trên máy tính, mở bảng tính chứa dữ liệu được kết nối với BigQuery trong Google Sheets.
 • Ghi lại một macro từ một tab khác muốn làm mới.
 • Sau khi bắt đầu ghi, hãy chuyển sang tab muốn làm mới.
 • Ở phía dưới cùng bên trái, nhấp vào Làm mới.
 • Lưu.
 1. Lên lịch cho macro
 • Ở trên cùng, nhấp vào Công cụ > Trình chỉnh sửa tập lệnh.
 • Ở trên cùng, nhấp vào Chỉnh sửa > Kích hoạt dự án hiện tại.
 • Ở dưới cùng bên phải, nhấp vào Thêm kích hoạt và chọn tùy chọn.
 • Lưu.

Chi tiết ra mắt

Để biết các quyền kết nối dữ liệu BigQuery, vui lòng xem tại đây.

Sử dụng quyền chia sẻ để kiểm soát ai có thể xem, chỉnh sửa hoặc chia sẻ dữ liệu.

Liên kết hữu ích

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang triển khai dần (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 5/2/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đã triển khai hoàn toàn (1-3 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 19/2/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech