Làm việc ở mọi nơi với Google Docs, Sheets và Slides ở chế độ ngoại tuyến mới

Tháng 5 22, 2019


Tính năng mới:

Giờ đây, người dùng có thể làm việc trên các tập tin Docs, Sheets và Slides khi thiết bị ngoại tuyến hoặc không có kết nối internet trong Google Drive. Người dùng cũng có thể xem trước các tập tin khả dụng ngoại tuyến với chế độ xem trước ngoại tuyến mới.

Nhấp chuột phải vào các tập tin Docs, Sheets và Slides trong Google Drive

để bật chế độ ngoại tuyến.

Người dùng có thể xem trước các tập tin khả dụng ở chế độ ngoại tuyến

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng

Người dùng rất chú trọng việc truy cập và làm việc trên các tập tin khi đi du lịch hoặc khi không thể kết nối internet. Với chế độ ngoại tuyến, giờ đây, người dùng có thể tạo, chỉnh sửa và nhận xét đối với các tập tin Docs, Sheets và Slides. Mọi thay đổi được thực hiện đối với các tập tin khi ngoại tuyến sẽ đồng bộ hóa trong Drive một khi được kết nối internet trở lại.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: Quản trị viên có thể kích hoạt tính năng này cho tất cả hoặc một số người dùng:
  • Để cho phép người dùng kích hoạt quyền truy cập ngoại tuyến (được khuyến nghị), hãy truy cập Ứng dụng > G Suite > Drive và Tài liệu.
  • Để cho phép truy cập ngoại tuyến cho các thiết bị cụ thể, hãy xem bài viết này trong Trung tâm trợ giúp.
  • Lưu ý: Mặc định cho tính năng này là tất cả người dùng có thể kích hoạt quyền truy cập ngoại tuyến trên bất kỳ thiết bị nào họ đăng nhập, nhưng nó không được bật tự động ngoại trừ trên Chromebook.
 • Người dùng cuối: Để làm việc với các tập tin khi ngoại tuyến, người dùng cần bật quyền truy cập ngoại tuyến trong cài đặt Drive:
  • Từ Google Drive, nhấp vào biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải, chọn Cài đặt > Chung và chọn Đồng bộ hóa tập tin Google Docs, Sheets, Slides và Drawings vào máy tính để có thể chỉnh sửa ngoại tuyến.
  • Một khi quyền truy cập ngoại tuyến được bật, biểu tượng hộp kiểm sẽ xuất hiện ở trên cùng bên phải bên cạnh Cài đặt (biểu tượng bánh răng) và Hỗ trợ (dấu hỏi). Khi nhấp vào biểu tượng này, người dùng có thể tìm thấy chuyển đổi xem trước ngoại tuyến.

Thông tin bổ sung:

Để bật các tập tin ngoại tuyến trong Google Drive, nhấp chuột phải vào bất kỳ tập tin nào và chọn khả dụng ngoại tuyến từ trình đơn.

Khi quyền truy cập ngoại tuyến được bật, Google Drive cũng sẽ tự động cung cấp một số tập tin Google Docs, Sheets, Slides ngoại tuyến dựa trên mức độ truy cập những tập tin gần đây. Người dùng có thể xem trước các tập tin ngoại tuyến tự động bằng chế độ xem trước ngoại tuyến. Người dùng cũng có thể đánh dấu một tập tin ngoại tuyến, tập tin này sẽ luôn ở trong tình trạng ngoại tuyến cho đến khi nào được kết nối internet trở lại.

Tiện ích mở rộng Google Docs Offline, được cung cấp theo mặc định cho tất cả người dùng Chrome, vẫn sẽ được yêu cầu.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 24/4/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 21/5/2019

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này sẽ được BẬT theo mặc định.

Nguồn: LVtech