Làm việc thông minh hơn với trang Ưu tiên mới trong Drive

Tháng 3 25, 2019


Tóm tắt: Google đã ra mắt trang Ưu tiên mới trong Drive như một phương cách giúp người dùng tập trung và hoàn thành công việc. Trang này sẽ giúp truy cập các tập tin cần thiết cho công việc thông qua sự kết hợp của các đề xuất và không gian làm việc. Với trang Ưu tiên mới, không chỉ các tập tin có liên quan nhất được cung cấp mà còn có thể thực hiện tác vụ đối với các tập tin đó cũng như sắp xếp các tập tin đó vào các không gian làm việc.

Google hy vọng điều này giúp cho người dùng truy cập các tập tin quan trọng dễ dàng hơn và làm việc hiệu quả hơn.

Có thể truy cập trang Ưu tiên từ bảng điều hướng bên trái trong Drive. Một số tính năng sẽ thấy trên trang Ưu tiên bao gồm:

 • Ưu tiên:
  • Tại đây, người dùng sẽ thấy các tài liệu mà Google cho là cần thiết. Những đề xuất dựa trên máy học (machine-learning) dựa trên các tín hiệu khác nhau từ hoạt động của người dùng. Trên mỗi tài liệu được đề xuất, người dùng cũng có thể thực hiện các tác vụ theo thứ tự mà không cần điều hướng đến tài liệu được đề cập, như trả lời nhận xét hoặc xem xét các chỉnh sửa gần đây.
 • Không gian làm việc:
  • Trong Không gian làm việc, người dùng có thể thấy các đề xuất thông minh về nội dung liên quan để nhóm lại với nhau để truy cập dễ dàng hơn, chẳng hạn như nhiều tập tin liên quan đến cùng một dự án.
  • Người dùng cũng có thể tạo Không gian làm việc được cá nhân hóa thu thập bất kỳ tập tin nào có quyền truy cập, bao gồm nội dung được lưu trữ trong My Drive hoặc các Team Drives.
   • Nhấp chuột phải vào bất kỳ tập tin nào và chọn Thêm vào Không gian làm việc để tự động nhóm các tập tin lại khi làm việc.

Nếu người dùng muốn đặt trang Ưu tiên làm trang mặc định, có thể thao tác trong phần cài đặt, được truy cập thông qua biểu tượng bánh răng ở góc trên bên phải.

Chi tiết ra mắt

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 18/3/2019.
 • Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (có thể lâu hơn 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 1/4/2019.

Phiên bản phát hành:

Bật / tắt theo mặc định:

Tính năng này được BẬT theo mặc định

Nguồn: LVtech