Làm việc với Google Docs, Sheets và Slides trong Dropbox (bản beta)

Tháng 5 23, 2019


Tính năng mới:

Bản Dropbox beta này sẽ cho phép người dùng Dropbox làm việc với Google Docs, Sheets và Slides trực tiếp trong Dropbox.

Quản trị viên G Suite có đăng ký Dropbox Business cho tổ chức có thể tìm hiểu thêm thông tin và đăng ký bản beta tại đây.

Ảnh hưởng: quản trị viên và người dùng cuối.

Tại sao sử dụng

Khi đăng nhập vào cả tài khoản Google và Dropbox, người dùng có thể tạo và lưu trữ các tập tin Docs, Sheets và Slides trong bất kỳ thư mục Dropbox nào, bên cạnh các tập tin Dropbox. Người dùng có thể:

 • Tạo và chỉnh sửa các tập tin trên web:

  • Tạo và chia sẻ các tập tin Docs, Sheets, Slides ngay từ dropbox.com hoặc từ các ứng dụng trên Windows và Mac và lưu nó trong Dropbox. Khi mở tập tin, người dùng sẽ được đưa đến trình biên soạn quen thuộc của Google ngay trong Dropbox.
  • Người dùng cũng có thể mở các tập tin .docx, .xlsx hoặc .pptx từ Dropbox trong Docs, Sheets hoặc Slides và lưu trở lại Dropbox ở định dạng ban đầu.

Tạo các tập tin Docs, Sheets, Slides từ trong giao diện web của Dropbox

 • Chia sẻ tập tin và quản lý quyền truy cập:

  • Thêm tập tin Docs, Sheets, Slides vào thư mục Dropbox được chia sẻ sẽ tự động cấp quyền truy cập cho thành viên. Người dùng cũng có thể chia sẻ tập tin một lần mà không cần thêm vào thư mục được chia sẻ bằng cách mời mọi người từ Dropbox hoặc tạo liên kết có thể chia sẻ.
  • Cho dù chia sẻ tập tin trực tiếp từ Dropbox hoặc với một liên kết, người dùng có thể đặt quyền truy cập chỉnh sửa hoặc chỉ xem. Cũng sẽ có tùy chọn chỉ đặt quyền cho nhóm khi chia sẻ trong tổ chức hoặc bất kỳ ai khi chia sẻ tập tin ra bên ngoài tổ chức.

Phương thức chia sẻ trên trang trình bày Slides

  • Tìm kiếm: Các tập tin Docs, Sheets và Slides sẽ hiển thị khi tìm kiếm trong Dropbox, bao gồm các kết quả từ nội dung trong Docs, Sheets và Slides bên cạnh tên tập tin.

 • Cộng tác: Người dùng sẽ được thông báo về bất kỳ nhận xét hoặc chỉnh sửa nào được thực hiện trên các tập tin Docs, Sheets và Slides trong thông báo Dropbox, do đó có thể dễ dàng theo dõi những thay đổi đối với các tập tin.

Hy vọng tính năng này sẽ hợp lý hóa quy trình công việc bằng cách giảm thời gian chuyển đổi giữa nhiều công cụ giúp người dùng sử dụng dữ liệu hiệu quả hơn.

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: để tìm hiểu thêm về và đăng ký bản beta, xem tại đây.
 • Người dùng cuối: một khi có quyền truy cập vào bản beta, người dùng sẽ có thể làm việc với nội dung G Suite giống như trong Google Drive, bao gồm tạo tập tin, tìm kiếm tập tin và cộng tác trên các tập tin.

Chi tiết ra mắt

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả phiên bản G Suite.

Nguồn: LVtech