Lập kế hoạch, sắp xếp và phân tích bài tập cũng như điểm số với thời gian chấm điểm trong Google Classroom

Tháng 6 06, 2023


Tính năng mới:

Năm ngoái, Google đã công bố một tính năng cho phép người dạy đưa vào thông tin danh mục chấm điểm ki xuất bài tập Google Classrooom sang hệ thống thông tin người học. Để taoj tinhs năng mới dựa trên những đổi mới trong việc chấm điểm, Google sẽ giới thiệu các giai đoạn chấm điểm, một tùy chọn cho phép người dạy xác định và áp dụng các giai đoạn chấm điểm được phân đoạn từ cả năm học cho các bài tập trong Classrooom.

Trong chế độ xem sổ điểm, giờ đây, người dạy có thể lọc thheo thời gian chấm điểm trong khi sắp xếp theo người học. Điều này cho phép họ xem xu hướng thành tích của người học theo thời gian (dưới dạng tổng hợp theo giai đoạn chấm điểm hoặc trong một giai đoạn chấm điểm cụ thể).

 

Ảnh hưởng:

Người dùng cuối.

Tại sao quan trọng: 

Bản cập nhật này tạo ra trải nghiệm chấm điểm và bài tập tốt hơn bằng cách đảm bảo tính nhất quán cho các ngày đến hạn và giúp giảm các lỗi mắc phải trong quá trình đồng bộ hóa điểm.

Làm thế nào để bắt đầu:

Thời gian triển khai:

  • Bản phát hành nhanh và Bản phát hành theo định kỳ: đang mở rộng triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng) bắt đầu từ ngày 30/5/2023.

Phiên bản phát hành:

  • Khả dụng đối với Education Plus và Teaching and Learning Upgrade.

  • Không khả dụng đối với Google Workspace Business Starter, Business Standard, Business Plus, Essentials Starter, Enterprise Essentials, Enterprise Essentials Plus, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Frontline Starter, Frontline Standard, Education Fundamentals, Education Standard và Nonprofits.

  • Không khả dụng đối với người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech