Lịch tháng đẹp, rõ trong tích tắc

Tháng 1 09, 2020


Trang trí lịch làm việc của một tháng? Chỉ  cần gõ bàn phím “p r i d e”.

Hãy trải nghiệm mẹo này để lịch làm việc tháng trông rõ ràng và đẹp hơn!Nguồn: LVtech