Lọc theo người hoặc nhóm trong Google Drive

Tháng 11 10, 2023


Tính năng mới:

Google đang thêm bộ lọc mới vào Google Drive cho phép người dùng xem tệp hoặc thư mục nào đã được chia sẻ với những người hoặc nhóm cụ thể.

Cho dù người dùng đang cố gắng chia sẻ tệp với nhiều người xem hơn hay giảm việc chia sẻ quá mức, tính năng này sẽ giúp hiểu rõ hơn ai có quyền truy cập vào tệp trong và ngoài tổ chức.

Filter by people or groups in Google Drive

Làm thế nào để bắt đầu:

 • Quản trị viên: không có kiểm soát quản trị viên đối với tính năng này. Các nhóm xuất hiện trong bộ lọc dựa trên đối tượng mục tiêu do quản trị viên thiết lập ở cấp miền.

 • Người dùng cuối:

  • Để tìm tệp được chia sẻ với một người hoặc nhóm trong drive.google.com:

   • Điều hướng đến My Drive, Bộ nhớ dùng chung, Được chia sẻ với tôi hoặc Gần đây

   • Nhấp vào bộ lọc “Mọi người”

   • Tìm kiếm người hoặc nhóm được chia sẻ tệp trong bộ lọc

   • Chọn “Chia sẻ với”

   • Xem danh sách tập tin đã lọc

  • Để tìm các tệp được chia sẻ bên ngoài tổ chức:

   • Điều hướng đến My Drive, Bộ nhớ dùng chung, Được chia sẻ với tôi hoặc Gần đây

   • Nhấp vào bộ lọc “Mọi người”

   • Chọn “Người dùng bên ngoài”

   • Xem danh sách tập tin đã lọc

  • Để tìm các tệp sở hữu được chia sẻ với một người hoặc nhóm cụ thể:

   • Điều hướng đến My Drive, Bộ nhớ dùng chung, Được chia sẻ với tôi hoặc Gần đây

   • Nhấp vào bộ lọc “Mọi người”

   • Tìm kiếm chính bản thân người dùng và chọn “Chủ sở hữu”

   • Nhấp vào bộ lọc “Mọi người”

   • Tìm kiếm người hoặc nhóm được chia sẻ tệp trong bộ lọc

   • Xem danh sách tập tin đã lọc

Thời gian triển khai:

 • Bản phát hành nhanh: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 09/11/2023.

 • Bản phát hành theo định kỳ: đang dần triển khai (tối đa 15 ngày đối với khả năng hiển thị tính năng), bắt đầu từ ngày 05/12/2023.

Phiên bản phát hành:

 • Khả dụng đối với tất cả khách hàng Google Workspace và người dùng có tài khoản Google cá nhân.

Nguồn: LVtech