LVtech ra mắt trang "Work from home"

Tháng 6 23, 2020


COVID-19 đã tác động đến tất cả doanh nghiệp/tổ chức giáo dục trên toàn thế giới, một số doanh nghiệp/tổ chức giáo dục đã phải thực hiện giãn cách xã hội bằng cách bố trí nhân viên làm việc tại nhà. Đối với một bộ phận nhân viên, làm việc từ xa còn là một chuyện còn khá mới và cần có thời gian làm quen. Cho dù làm việc tại nhà là một sự chọn chọn hay do yếu tố cần thiết, nhưng việc này giúp giảm thiểu sự di chuyển, tiết kiệm thời gian cũng như chi phí của các doanh nghiệp/tổ chức giáo dục.


Để hỗ trợ các doanh nghiệp/tổ chức giáo dục làm việc tại nhà hiệu quả và hiệu suất cao nhất có thể, LVtech ra mắt trang web “Work from home”. Hy vọng trang web này đáp ứng nhu cầu làm việc tại nhà của doanh nghiệp/tổ chức giáo dục.

Trong tương lai gần, LVtech sẽ làm mới trang Hỗ trợ G Suite (Tiếng Việt) nhằm giúp quản trị viên và người dùng sử dụng G Suite thông thạo và hiệu quả, vui lòng theo dõi Trang tin G Suite để được cập nhật thông tin.

Trong trường hợp Quý vị có nhu cầu cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ LVtech qua:

Trân trọng!

LVtech